Kalouskův legální tunel

Kalouskův legální tunel

15.01.2013 Od vlády Petra Nečase lze čekat téměř cokoliv, ale že by sám ministr financí aktivně vyvinul cestu, jak neplatit daně z příjmu právnických osob ještě dlouho poté, co bude rentiérem či důchodcem (do roku 2037!), je český unikát.

Vše začalo tím, že samo ministerstvo financí začalo prodávat občanům obligace v nominální hodnotě 1 Kč. Jaká je výhoda tohoto kousku? Daň 15% se platí u zdroje a je-li výnos z této jedné koruny ročně 3%, tak to dělá 3 haléře a z tohoto výnosu by měl poplatník zaplatit 15%: tím mu vyjde daňová povinnost 0,45 haléře. Ta se ovšem zaokrouhluje směrem dolů a tedy výsledná daňová povinnost je 0 Kč![1]

Tedy, ne že by stát skrze ministerstvo financí nemohl osvobodit své obligace od zdanění. Může to udělat, ale měl by to udělat zákonem a ne špinavým trikem! Protože pak může povzbudit soukromý sektor, aby dělal totéž. A český soukromý sektor se do toho dal a začal dělat totéž. Nejprve do konce července 2012 opatrně, dokud byl třeba souhlas České národní banky na vydání firemních obligací. Pak však od 1. srpna 2012 začal platit nový zákon o dluhopisech a údajně „technickou úpravou“ mohou v ČR vydávat obligace všichni, i fyzické osoby aniž by se ptali ČNB. Mezi srpnem a prosincem se vše utrhlo ze řetězu a velké množství firem vydalo své vlastní obligace. Proč je o ně takový zájem? No protože stát bude obrán nejen na dani z výnosu z dluhopisů, ale také – a to především – na dani z příjmů právnických osob (DPPO).

Jak to bude fungovat? Firma si sníží kapitalizaci a nahradí vlastní kapitál vydanými obligacemi. Ty si mohou koupit společníci firmy jako fyzické osoby, nebo spřátelené osoby. Veškerý zisk firmy tak může být vyveden formou úrokových plateb za podnikové obligace třeba ve výši 12%. Z těchto výnosů nebude placena žádná daň, neboť tyto obligace mají nominál 1 Kč. Zároveň ovšem onen výnos z obligací ve výši 12% je daňově uznatelným nákladem firmy, takže je naprosto odstraněna povinnost platit daň z příjmů právnických osob (DPPO). Škody způsobené ministrem Kalouskem mohou být obrovské i za situace, kdy pan ministr se přece jenom neodvážil zavést tuto díru do daní trvale a k 31. 12. 2012 se zavřelo okénko příležitosti[2].

Nicméně firmy, které to stihly do konce roku a vydaly firemní obligace splatné třeba za 20 let, mají velkou šanci, že nebudou platit DPPO ještě dvě desetiletí a 5 dalších let, pokud si vytvoří dostatečně velkou daňově uznatelnou ztrátu, tedy do roku 2037! A pravicoví ideologové budou později vykládat: zvedli jste o 2 body sazbu DPPO a vidíte – klesá výnos. To je Lafferova křivka! Ve skutečnosti to může být pouze aktivace Kalouskova tunelu. Daňová povinnost firmy je totiž součinem sazby a základu. A pokud je základ 20 let nula, je úplně jedno, jaká je sazba.

Co se s tím dá dělat? S obligacemi napřímo asi nic. Nominálně jednokorunové obligace budou bez daně ještě i 20 let. Ledaže bychom zavedli jakýsi minimální relativní daňový základ; je ovšem kostrbaté, něco jako hlazení proti srsti. S DPPO ovšem něco dělat jde. První možností je zpochybnit potřebnost vydání podnikových dluhopisů a tím i jejich daňovou uznatelnost. Zde ovšem hrozí soudní spory s nejistým výsledkem. Druhou, lepší možností je zrušit či alespoň omezit daňovou uznatelnost zápůjčního kapitálu, a postavit ho daňově na úroveň vlastního kapitálu. Tedy udělat něco, co již dlouhá léta doporučuje OECD a co česká vláda ignoruje.


[1]Výnosy z dluhopisů jsou určeny zákonem č.586/1992 Sb. o daních z příjmu. Podle §36 odst.3 se základ daně zaokrouhluje na celé koruny dolů.

[2] Vyplývá to z novely zákona o daních z příjmů, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 192/2012 Sb. v souvislosti s novelou zákona o investičních pobídkách.

Zdroj: Hospodářské noviny (15.1.2012)

Ing. Jan Mládek CSc.

  • Stínový ministr financí