Kalouskovo ministerstvo financí toleruje miliardové daňové úniky

Kalouskovo ministerstvo financí toleruje miliardové daňové úniky

ČSSD je znepokojena z aktuálního kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), že od roku 2008 do roku 2010 nebyly řádně zaplaceny daně za dovezené zboží v hodnotě až 445 miliard korun. Ze zprávy NKÚ je zřejmé, že stát přichází na daních nedostatečnou kontrolou o desítky miliard korun.

ČSSD považuje za nepřijatelné, aby na jedné straně Nečasova vláda bez rozpaků škrtala a prováděla „úsporná“ opatření, která zásadním způsobem zhoršují situaci zaměstnanců, nezaměstnaných, důchodců, rodin s dětmi či zdravotně postižených. A na straně druhé zavírala oči nad daňovými úniky. Taková vládní politika pouze zvyšuje sociální napětí a ničí sociální solidaritu.

Boj s daňovými úniky evidentně není prioritou vlády P. Nečase. Stamiliardové rozdíly v objemech dovozů v centrálním registru jednotných správních dokladů a v daňových přiznáních svědčí o trestuhodném selhání ministra financí Miroslava Kalouska. Zjištění NKÚ jsou dalším křiklavým důkazem toho, že schodky státního rozpočtu lze řešit jinak, než jen Nečasovsko-Kalouskovskou metodou dalších a dalších škrtů a postupnou demontáží sociálního státu.

 

Mgr. Roman Sklenák

  • Člen Poslaneckého klubu