Kalousek kladivem na policii?

Kalousek kladivem na policii?

18.06.2012 Podle ministra financí Miroslava Kalouska je v kauze CASA hlavní podezřelý policejní vyšetřovatel. Šílený výrok! To je jasné napadení a zastrašování policie. Nestačily řeči o honu na čarodějnice, o létání Vlasty Parkanové na ďáblovy kameny, nestačily výkřiky o údajné policejní zvůli. Nedosti na tom, že premiér Nečas mluvil o tom, že v této zemi nebude rozhodovat o bytí či nebytí ministrů parta plukovníků.

Ministr Kalousek si dále hraje s ohněm!

Připomínám podstatnou věc. Ministr Kalousek jako představitel státní instituce má oznamovací povinnost. Pokud má opravdu nějaké indicie, že policie nepostupuje podle zákona, tak musí neprodleně jednat a podat trestní oznámení. Jestli žádné takové důkazy nemá a napadá policii, která postupuje podle zákonných pravidel, tak se sám vystavuje nebezpečí trestního stíhání!

Pokud pana ministra Kalouska nepřesvědčila o vážnosti celé věci žádost policie a neznepokojila ho údajná výše škody v případě letouny CASA, která byla společností American Appraisal vyčíslena na 658 milionů korun, potom mu doporučuji ke studiu závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroly, prováděné v době od května 2010 do února 2011 pod číslem 10/10. Ta kontrolovala peněžní prostředky, určené na pořizování vybrané techniky Armády ČR v letech 2005 až 2009.

Kapitola 2.2. v této zprávě se nazývá Pořízení letounů CASA C-295M. Zpráva líčí celý podivný proces nákupu těchto letounů, včetně nesouhlasných stanovisek náčelníka Generálního štábu ČR k nákupu letounů, včetně informací o nepříznivém vývoji - postupně se původní plánovaná výměna letounů L-159 za letouny CASA transformovala na výměnu pěti letounů L-159 za jeden letoun CASA s tím, že další tři letouny měly být zaplaceny.

Zpráva NKÚ konstatuje jednu zvlášť pozoruhodnou skutečnost: Původně měly být nakupovány letouny s veškerým servisem pohromadě za jednu cenu. Nakonec ale došlo k tomu, že servisní podpora byla 16. dubna 2009 v rozporu se zadávací dokumentací vyjmuta a ministerstvo ji řešilo samostatnou smlouvou ve výši 982 milionů korun včetně DPH, kterou se rozhodlo hradit z jiných, neinvestičních prostředků. Tím ministerstvo obešlo usnesení vlády! Takový postup lze pokládat za nezákonný.

Ministerstvo obrany se zdůvodněním, že jediným možným poskytovatelem servisu letadel je zprostředkovatel obchodu Omnipol, uzavřelo servisní smlouvu na téměř miliardu korun v neveřejné soutěži právě s Omnipolem, jediným zájemcem. Zpráva NKÚ uvádí, že ministerstvo obrany akceptovalo jedinou nabídku, aniž by mělo možnost hodnotit výhodnost této nabídky s jinými nabídkami.

Žádám proto pana ministra Kalouska, aby se v této kauze choval stejně jako v kauze Promopro. Pokud si vzpomínám, tak tehdy vystoupil na tiskové konferenci společně se zástupci Finančně-analytického úřadu svého ministerstva a společně informovali, jak probíhaly v kauze PROMOPRO peněžní toky a jak velké zisky realizovaly konkrétní společnosti. Podobnou tiskovou konferenci bych mu doporučil i dnes. Ministr Kalousek by nás mohl informovat, jaké byly zisky firmy Omnipol v případu letadel CASA. To by bylo užitečnější, než řeči o čarodějnicích.

Ať se jedná o kauzu IZIP, PROMOPRO, OPENCARD či CASA, všude jde o stejnou věc – je třeba se dobrat toho, kdo je za podobné ztráty pro veřejné finance odpovědný. Není možné, aby se nikomu nestalo nic, všichni zůstali ve svých funkcích a nikdo za nic nakonec nemohl. Tady by měla končit politika a silná slova. Tady nesmí být nikomu dovoleno zastrašovat a vyhrožovat policii či státnímu zastupitelství. Zde musí být jedna pravidla, která musí platit pro všechny stejně.

 

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • Místopředseda ČSSD a Poslanecké sněmovny
  • Stínový ministr zahraničních věcí