K personálním změnám na MPSV

K personálním změnám na MPSV

02.05.2013 Paní ministryně práce a sociálních věcí na základě naakumulovaných problémů v tomto resortu přistoupila k personální změnám. Náměstkem pro sociální a rodinnou politiku se stal Pavel Čáslava.

Za úkol dostal dořešit dofinancování sociálních služeb. MPSV sice uvolnilo svoji rezervu ve výši 100 milionů korun a pan premiér slíbil dalších 350 milionů Kč, ale je otázka, zda tyto částky budou stačit. Asociace krajů předpokládá, že minimální potřeba dotací k udržení stávající kapacity a zejména kvality poskytovaných služeb je 0,5 miliardy korun.

Nejen opozice, ale i poskytovatelé sociálních služeb od schválení státního rozpočtu kritizují pod financování těchto služeb i plánovaný přechod rozdělování dotací na kraje.Pokud totiž kraje neobdrží požadované finanční krytí na základě svých plánů pro poskytování sociálních služeb, přesunou se problémy pouze z ministerstva na kraje s tím rozdílem, že krajské samosprávy nebudou mít požadované zdroje na pokrytí těchto schodků.

Druhou významnou změnou je výměna na pozici šéfa Úřadu práce ČR. Generální ředitelkou se stala Marie Bílková a podle jejích slov hodlá „vrátit" úřadu jeho dřívější postavení. Opoziční ČSSD kritizuje od samého počátku sociální reformu, která způsobila téměř kolaps této instituce. Nepřipravenost reformy, problémy s novými informačními technologiemi, personální pod dimenzovanost úřadu v době rozsáhlých kompetenčních změn způsobily a způsobují řadu problémů v systémech nepojistných sociálních dávek a v politice zaměstnanosti. Česká republika se potýká s obrovskou nezaměstnaností 600 000 osob a tato vláda není schopna čelit problémům zaměstnanosti mladých či lidí nad 50 let věku.

Sociální demokraté nejsou přesvědčeni, že pouhá personální rošáda vyřeší dlouhodobé problémy tohoto resortu. Bez navýšení počtu zaměstnanců a zejména financí na dofinancování sociálních služeb se nepohneme z místa. Na druhou stranu je nutné, aby MPSV přišlo s legislativními změnami, které by umožnily dlouhodobé financování a zejména transparentnost v sociální politice státu.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu