K jmenování K.Peake ministryní obrany

K jmenování K.Peake ministryní obrany

12.12.2012 Současná vláda je postavena na politické korupci a na přeběhlících z řad Věcí veřejných. Vládní personální rošáda pouze splácí tuto politickou korupci ze strany LIDEM. Vláda dělá a udělá vše pro zachování své moci a svých křesel. Problémem je, že svěřit důležitý resort obrany předsedkyni LIDEM je nejen hazardem s důvěrou veřejnosti, ale je to zejména hazard s bezpečností České republiky. A to nejen proto, že odštěpená skupinka poslanců drží vládu a premiéra P.Nečase lidově řečeno pod krkem.

Nemohu souhlasit s některými komentáři, že resort obrany a zejména Armáda ČR je stabilizována. Bílá kniha o obraně a nová Obranná strategie ČR neřeší základní problémy v resortu, tak jako se nepodařilo vyřešit transparentnost veřejných vojenských akvizic.

Do legislativního procesu půjdou problémové zákony o mobilizaci a aktivních zálohách, ke kterým mají odborná veřejnost, samotní vojáci a zejména opozice značné výhrady.

Resort se potýká a bude se potýkat s podfinancováním, zejména z pohledu nutných realizací modernizačních programů, včetně zajištění ochrany vzdušného prostoru.

Při výčtu problémů se nesmí zapomenout na neustále se zhoršující věková a hodnostní struktura v naší armádě, zvyšující se podíl mandatorních výdajů a dalších provozních nákladů, neplnění si závazků vůči NATO a evropským spojencům a stálé oddalování dokončení reformy AČR.

To prostě vyžaduje životní a odborné zkušenosti a také příslušné odborné zázemí. A při vší úctě k paní ministryni i stočlenné straně LIDEM, jsou tohle úkoly nad její síly a možnosti.

A učit se za pochodu v takto složitém resortu je rizikem chybných rozhodnutí.

Obrana je daleko složitější mechanismus než kterýkoliv jiný resort. Zejména z důvodu  organizační struktury a velení armády, zahraničních závazků vyplývajících z Washingtonské smlouvy a společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Jde také o složitost a komplexnost obranných systémů i samotné techniky, o jejichž pořízení bude paní ministryně rozhodovat. Spoléhat se pouze na specialisty z resortu, kteří dokáží před laikem zdůvodnit téměř cokoliv se již mnohokrát vymstilo. Stačí si připomenout kauzy letounů CASA, LOV či OT Pandur.

 Armáda je složitým mechanismem, jejímž základem jsou profesionální vojáci i občanští zaměstnanci. V rámci vynucených úspor se má změnit velitelská a organizační struktura, má se snižovat početní stav armády, má být přijat nový kariérní řád a další opatření. Tohle vše vyžaduje vysoké pracovní nasazení, přesvědčivost a přirozenou autoritu. V oblasti obrany a vnější bezpečnosti je zároveň nutná úzká spolupráce s Výborem pro obranu i opozicí.

Zároveň musí existovat elementární důvěra mezi ministrem a poslanci. Obávám se, že předsedkyně LIDEM bude tuto vzájemnou důvěru velmi těžko získávat.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu