Jak zachránit Krajskou nemocnici T.Bati ve Zlíně

Jak zachránit Krajskou nemocnici T.Bati ve Zlíně

11.10.2013 Po mimořádném zasedání krajského zastupitelstva je zřejmé, že žádné politické řešení neexistuje. Vlastník nemocnice, Zlínský kraj, má největší zodpovědnost za osud této největší krajské nemocnice.

Vzpomínám si na moji kritiku tehdejšího postupu krajských zastupitelů za ODS a KDU-ČSL, kteří převedl nemocnice na akciové společnosti. Krajská nemocnice T.Bati, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 13.10.2005 s předmětem činnosti praní, žehlení, opravy a údržba oděvů. Již tehdy jsem upozorňoval na toto chybné rozhodnutí, které může vést v budoucnu k likvidaci nemocnice. Protože akciové společnosti jsou ze své podstaty podnikatelské společnosti vytvářející zisk či ztrátu. Tehdejší vedení kraje, které tento postup zvolilo má největší zodpovědnost za současný tristní stav nemocnice. Ale spoluodpovědnost mají také všichni členové představenstva a členové dozorčí rady, včetně členů současné opozice zastoupené v krajském zastupitelstvu.

Základním problémem je předluženost nemocnice a neschopnost si plnit své závazky. Zákon o úpadku je Damoklovým mečem pro stávající management nemocnice, tak jako netransparentní odkupy pohledávek různým kapitálovým skupinám. Domnívám se, že pokud je stále odkládán stabilizační plán nemocnice, pak je nutno zvolit radikálnější řešení. Tím je externí firma k vypracování analýzy všech nákladů, včetně návrhů řešení. A to jak krátkodobých, tak dlouhodobých. K tomu je nutno odvážný krizový management, který je schopen a ochoten tato opatření realizovat v praxi. Je sice možné krátkodobě poskytnout překlenovací úvěr, ale ten celou situaci nevyřeší, v tom má pan hejtman pravdu. Je nutno koncepční a systémové řešení, například takové, jaké bylo provedeno i v jiných krajích.

Politická reprezentace kraje by měla otevřeně přiznat skutečný stav nemocnice nejen zaměstnancům, ale i veřejnosti. Měla by podpořit vynucené změny a nutná opatření, která povedou k finanční stabilizaci nemocnice. Nelze čekat na změnu úhradové vyhlášky, ale je nutno okamžitě konat. Vedení kraje by měl politicky podpořit krizový management v celém časovém horizontu finanční stabilizace, do řešení by měly být zapojeny zdravotní pojišťovny.
Zdravotní péče je jednou ze základních potřeb občanů a její kvalita a dostupnost je základní veřejnou službou našim spoluobčanům. Politické napadání ze strany opoziční TOP 09 či Lidovců nikam nepovede, a to nejen proto, že i jejich představitelé mají pomyslné máslo na hlavě za současnou ekonomickou situaci. Já mohu slíbit, že udělám maximum nejen pro změnu úhradové vyhlášky, ale že osobně podpořím všechna opatření, která povedou ke stabilizaci krajského zdravotnictví.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Kandidát do Poslanecké sněmovny ČR za Zlínský kraj