Jak tři prasátka neskončila na talíři konšelů, ale na talíři TOP 09+STAR

Jak tři prasátka neskončila na talíři konšelů, ale na talíři TOP 09+STAR

14.09.2012 Tak jako mí spoluobčané ve Zlínském kraji jsem obdržel předvolební časopis Umyté okno do kraje. Nechci se pouštět do polemiky o to, kdo zadlužil Zlínský kraj, ale nedá mi, abych nezareagoval na pohádku s politickým podtextem Jak tři prasátka neskončila na talíři konšelů.

Úvodem chci pouze upřesnit, že schválený zákon o rozpočtovém určení daní, neodpovídá původním požadavkům hnutí Starostové a nezávislí, ale je kompromisem přijatým napříč politickými stranami Parlamentu České republiky. Proto jakékoliv přisvojování miliard pro obce ze strany TOP 09 a STAR je nejen zavádějící, ale i chlubením se cizím peřím. 

Problémem zmiňovaného článku, který má sloužit jako podpora spravedlivému Gazdovi (P.Gazdík) k cestě na hejtmanský stolec, je zkreslování skutečnosti. Předseda klubu TOP 09+STAR je vrcholným představitelem současné vlády, která svojí politikou zhoršuje životní úroveň občanům, včetně občanů Zlínského kraje. Stačí vzpomenout na zvýšení poplatku ve zdravotnictví, snížení valorizace důchodů, snížení platů ve veřejné a státní správě či zdražení léků, potravin, energií, vody, dopravy atd. Zároveň pod vedením vlády podporované poslancem Gazíkem se zvýšilo a ještě zvýší zadlužení státu i veřejných rozpočtů. 

RUD sice přinese miliony korun do rozpočtů obcí a měst Zlínského kraje, aby je z druhé strany odebral. Například poklesem příjmů ze sdílených daní, zejména DPH, tak zrušením státních dotací či chystaným převodem nepedagogických pracovníků škol na bedra obcí.

Mohl bych pokračovat, ale věřím, že občané používají rozum a vědí, jakou politiku TOP 09+STAR provádějí v Parlamentu ČR. Pouze uvedu jeden konkrétní příklad této politiky.

V rámci nového RUD získá město Uherské Hradiště do svého rozpočtu navíc 18 milionů korun. Zároveň však ztratí státní dotaci ve výši 19 milionů korun na Slovácké divadlo a 11 milionů Kč na knihovnu B.B.Buchlovana. Takže suma sumárum to dělá ztrátu ve výši 12 milionů korun. O tom pan Gazík a jemu podobní raději nehovoří. Zřejmě proto, že ty tři pomyslná prasátka z pohádky opravdu neskončila na talíři konšelů, ale skončila na talíři současné vládní koalice, zejména TOP 09+STAR.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu