Jak šel čas a události okolo požáru DPS Napajedla:

Jak šel čas a události okolo požáru DPS Napajedla:

06.11.2015 K dnešnímu požáru na DPS Pod Kalvárií v Napajedlích. Všichni obyvatelé jsou v pořádku, byla jim poskytnuta veškerá péče. Jsou momentálně u svých rodin, či v náhradním ubytování. V tomto bodě chci vyzdvihnout spolupráci mezi městem a provozovatelem Pahrbku a Domovem pro seniory v Napajedlích. Je potřeba poděkovat všem kdo se podíleli na evakuaci a následné péči o obyvatele DPS. Zároveň dík patří HZS, Policii ČR, MP Napajedla, pracovnicím pečovatelské služby, prostě všem kdo jste pomohl, DĚKUJI! Tolik obětavých lidí, mám velkou radost, že nejsme lhostejní k cizímu neštěstí a dovedeme pomáhat.

Teď jen přejme obyvatelům DPS brzký návrat do svých domovů.

Byl jsem dnes osloven, kdo nejvíc pomohl v krizové situaci. Z mého pohledu: paní Alena Kašná, Jarka Brázdilová - pracovnice sociálního odboru, paní starostka Irena Brabcová, paní Denisa Kalmárová MP Napajedla, předsedkyně MO ČSSD Napajedla, pan Petr Haša, paní Pavla Čablová, má dcera Anna Fujciková. Z mé pozice a možností jsem se snažil pomoci v klidu pro klienty DPS, pomoc při přesunu a ubytování imobilních osob, to se podařilo. Velký dík patří Víťovi Dalajkovi a Milanovi Kozmíkovi. Paní Kozmíková jako druhá donesla a poskytla pití a jídlo, doktor Horký poskytl s Táňou lékařskou pomoc. A co je důležité? Nemuselo se nic říkat, každý věděl co má dělat!K holkám v pečovatelské jsem se vyjadřoval, každý nám je může závidět!!!

 

Josef Fujcik

  • místopředseda MO ČSSD Napajedla
  • člen OVV
  • zastupitel města Napajedla
  • předseda sociální komise