J. Keller: Zavádějící analogie

J. Keller: Zavádějící analogie

25.08.2014 Řada politiků tvrdí, že vidí hluboké analogie mezi okupací Československa roku 1968 a tím, o co jde v dnešním konfliktu na východní Ukrajině. Je to jen další způsob, jak popřít smysl roku 1968. Tehdy naposledy bylo dění u nás synchronní se špičkou světového vývoje. V Paříži se protestovalo proti bezduchému konzumnímu kapitalismu, v Praze proti byrokratickému socialismu.

Na západě i u nás se požadovalo zvýšit účast zaměstnanců na řízení firem a demokratizovat rozhodování na všech úrovních. Na západě na úkor vlastníků velkých peněz, u nás na úkor všemocné byrokracie.

Pokud by se vzpoura povedla, bylo by to nebezpečné pro mocenské elity na východě i na západě. Když přijely sovětské tanky, byla hrozba alternativy k systému zažehnána nejen u nás, ale i u nich. Na východě i na západě si mocní zhluboka oddechli.

Na Ukrajině se prosazují úplně jiné síly a jiné zájmy, žádnou tendenci k humánnější a inovativnější společnosti zde nelze rozeznat. Čas od času naopak problesknou obtížně ověřitelné informace o věcech natolik barbarských, že i poměry v Rusku se proti tomu mohou jevit jako téměř demokratické.

Rozdíl vidíme už v tom, že tisíce běženců z Československa v roce 68 byly důsledkem vojenské okupace ze strany cizí velmoci, zatímco tisíce běženců na Ukrajině jsou výsledkem způsobu intervence vlastní vlády.

V roce 68 nehrozilo, že události v Československu vyvolají velký světový konflikt. Naopak, Brežněv prokázal mocenské elitě na západě neocenitelnou službu. Dal jí důkaz, že reálný socialismus není reformovatelný, takže je jen otázka času, kdy budou moci i oni odvolat ty sociální ústupky, ke kterým byli přechodně dotlačeni.

V roce 68 jsme měli šanci stanout na špičce skutečně modernizačního vývoje, vymyslet něco nového, co se budou snažit ostatní po nás napodobit. Na Ukrajině nelze takové ambice ani v náznaku vysledovat. Hraje se tam o to, do čí sféry vlivu bude tato země náležet.

Naši politici by to měli poctivě přiznat, nemást veřejnost a nezastírat skutečný stav věcí analogiemi s děním v roce 68.

Zdroj: Právo, 23.8.2014

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  • sociolog, filozof, publicista, environmentalista