J. Keller: Balónky

J. Keller: Balónky

26.09.2014 Je před volbami a opět se přetřásá otázka, od jakého věku by lidé měli mít právo chodit k volebním urnám, například už od šestnácti let. Vůbec to není otázka jednoduchá. Proti sobě totiž působí dvě protikladné tendence.

Na jedné straně získávají volební kampaně stále více podobu pouťové zábavy. Už jsme viděli velké barevné obrázky strejců s fajfkami a v námořnických uniformách. Voličům jsou rozdávány pestrobarevné balónky a velice vkusné upomínkové předměty. Jiní jim zase nabízejí voňavé a křupavé koblížky.

Pokud bude tento trend pokračovat, pak by neměl být problém stanovit dolní práh voličského věku třeba na deset let. Dokonce už i děti v předškolním věku jsou schopny spolehlivě určit, která barva balónku se jim líbí nejvíce a na jaké dobrůtce by si rády smlsly.

Zároveň s tím nám ovšem jiní experti tvrdí, že třeba v otázkách zahraniční politiky jsou schopni kvalifikovaně zaujímat stanovisko pouze lidé obeznámení s tajnými depešemi a s přístupem k sofistikovaným výstupům zasvěcených myšlenkových tanků. Tady nepomůže ani posunutí volebního práva do věku hluboko po čtyřicítce. Je zapotřebí být vhodně proškolen. Je příznačné, že návrhy na snížení věku voličů přicházejí vesměs od pravicových politiků. Jak víme ze studentských voleb konaných nanečisto, mladší lidé u nás volí výrazně pravicově, zatímco strany levicové v oblibě nemají.

Ještě dříve, než se část pravice pokusí této skutečnosti zcela pragmaticky využít, měla by si uvědomit dvě věci. Za prvé dochází k tomu, že mladí lidé odkládají do stále pozdějšího věku zodpovědnost za svůj vlastní život. Ať už jsou důvody jakékoliv, stále později zakládají rodinu, stále více odkládají narození vlastních dětí, stále déle využívají možnosti bydlet u svých rodičů a nechat si jimi přilepšovat.

Jestliže se zdráhají převzít zodpovědnost za svůj soukromý život, proč by měli v ještě ranějším věku převzít zodpovědnost za život veřejný?

A je zde druhá neznámá. V řadě zemí Evropy se mladí radikalizují, protože tíha krize a nezaměstnanosti na ně dopadá mnohem výrazněji než na ostatní věkové kategorie. Nikde není psáno, že našim mladým do budoucna nic podobného nehrozí. Abychom se ještě nedivili, jakou barvu balónku si pak vyberou.

Zdroj: Právo, 26.9.2014

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  • sociolog, filozof, publicista, environmentalista