Hrozí zdravotnictví půlmiliardový tunel v pochybném projektu řízení kvality ?

Hrozí zdravotnictví půlmiliardový tunel v pochybném projektu řízení kvality ?

26.08.2012 „Chceme podpořit investice do moderních technologií nezbytných pro efektivní řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdravotnictví,“ uvedl ministr Leoš Heger (TOP 09) na webu MZd a národu sdělila ČTK 20.8.2012. Půlmiliardou. Hrozí neefektivní využití, ba přímo známý český tunel této nemalé částky ? Lze jasně odpovědět : Ano, hrozí ! Oproti IZIPu půjde o tunel od počátku v gesci státu. Už teď lze o tomto projektu řízení kvality předvídat jak skončí.

Zmást krásným záměrem je možno kdekoho, nepochybně i média a jimi zase veřejnost. Ostatně kdo by nechtěl kvalitní zdravotnictví. Všichni. Kdo však ví, že žádná univerzální kvalita ve zdravotnictví neexistuje, nýbrž že je mnoho kvalit na mnoha úrovních medicíny i provozů ? Málokdo. Existuje jen pořádek či nepořádek, znalost či neznalost léčebných výsledků a ochota nebo neochota sledovat efektivitu léčebné péče, a to přímo na zdravotnických pracovištích, v nemocnicích.  Kdo ví o jaké kvalitě a o řízení čeho za půlmiliardu se to z centra vlastně hovoří? Spíše nikdo. Ale řídit prý se teď bude kvalita modernějšími technologiemi za půl miliardy korun. Na kontrolu pořádku a  kvality určitě stačí rozum, vůle a dohled nad plněním povinností všemi odpovědnými na patřičných úrovních. Řešení nepořádků, nekvality a neefektivity by jistě bylo účinnější pokutami a vyhazovy místadržících než dalšími eurodotacemi, které už nás dostatečně poničily, a to včetně újmy na morálce a stylu práce. Na jedné straně stále  rostou ve zdravotnictví doplatky a příplatky , na druhé straně budeme půlmiliardou dotovat pochybné projekty. Prý to spolu nesouvisí, stát dodá „jen“ 15% a 85% zaplatí eurodotace, což  prý nejsou stejné peníze jako ty jiné. Europánbůh dal, euroobčan vzal. Někdo však dodatečné průšvihy vždycky zaplatí, nejspíše ti, co dotace ani nečerpali. Řízení kvality a pořádku ve spočívá v systému trvale udržovaném zdola nahoru, nikoli v nahodilých a hravých soutěžích projektů o dotace.

„Podpora investic do moderních technologií nezbytných pro efektivní řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdravotnictví“  je pouhá úžasně znělá fráze. Jaképak jsou asi ony nové, dosud neznámé  „moderní technologie pro efektivní řízení kvality a nákladovosti systému“? Je to pořád ještě mozek, nebo už snad i počítač, excelová tabulka či dokonce graf ? Je to už také dvacet let  bytnící a nevyužívaná databáze zdravotních pojišťoven nebo hromadící se výkazy výkonů v nemocnicích či dokonce utajené prodejní strategie firem ? Kdo mazaný si teď napíše o dotovaný projekt a přijde s novou ideou? Není už znám ? Kdože  si  nyní zatuneluje ? Není snad kontrola kvality práce době odpovídajícími metodami už dosavadní placenou povinností odborných i organizačních manažerů a hodnocení nákladové efektivity povinností správců veřejného zdravotního pojištění ? Co a proč je v této oblasti třeba dále projektově dotovat ? To, co se dosud nedělá jak má ? Nebo se za půlmiliardu nakoupí nové počítače a programy ? Proč ? A co tam, kde  s projektem neuspějí a dotaci nezískají? V takových nemocnicích či pojišťovnách se „efektivní řízení kvality a nákladovosti systému“ konat nebude ? Bude se tam tedy konat „neefektivní neřízení nekvality“ a nákladovost systému zůstane dále tajemně zahalena ?Pane ministře zdravotnictví, nepochybně jste už jako dlouholetý manažer podobnými projekty poučen. Vyžadujte, pokud vůbec můžete, ať aspoň Vám odpovědní ředitelé a Vaši úředníci dělají za svůj plat kvalifikovaně a bez dalších dotací to, co už léta dělat mají. Onu půlmiliardu použijte na rozumnější věci nebo ji aspoň nenechejte rozebrat protřelým vysavačům eurodotací k hlučnému odsátí na začátku a tichému rozprachu na konci eurodotační sací trubice. Vyhneme se tak v budoucnu pracnému a pro ČR nedůstojnému vyšetřování jak ona půlmiliarda skončila.

 

prof. MUDr. Jan Žaloudík CSc.

  • Člen Senátorského klubu