Fiskální zajíc v pytli

Fiskální zajíc v pytli

19.02.2014 V rámci politiky oslazování Evropě se Česká republika nepřipojila k dohodě 25 zemí Evropy o pravidlech rozpočtové kázně, která vstoupila v platnost počátkem loňského roku.

Dohoda zvaná fiskální pakt má zabránit vysokým schodkům ve státních rozpočtech a růstu zadlužení vlád. Země, jejichž vlády utrácejí výrazně víc, než kolik od daňových poplatníků vyberou, mají platit do společné evropské kasy pokutu až do výše desetiny procenta svého HDP.

Na tom není nic špatného. Všichni jsme přece těmi nejerudovanějšími odborníky poučováni, že ani domácnost nemůže utrácet více, než kolik si vydělá.

Vláda má ve středu projednat naše přistoupení ke zmíněné dohodě. Ani na tom není nic špatného, svůj podpis připojily země s lepší i horší hospodářskou bilancí, než je ta naše. Deficitní státní rozpočty jsou přece známkou života nad poměry, který by si nikdo neměl beztrestně dovolit. Problém je v něčem jiném. Dohoda nestanoví, jakým způsobem mají členské země své rozpočty upravit, aby byly vyrovnané. Pouze v článku pět říká, že za tímto účelem musejí být navrženy a provedeny účinné strukturální reformy.

Co z toho plyne pro naši zemi? Pro odpor Babišova ANO nelze očekávat, že vláda vbrzku půjde cestou péče o příjmy státního rozpočtu zvýšením přímých daní, zdaněním finančních operací a sektorů, které zneužívají svého postavení.

Pokud se nepovede omezit daňové úniky a ucpat místa, jimiž peníze ze státní kasy bez užitku mizí, pak strukturální reformy, ke kterým se zavážeme, se budou nápadně podobat Topolánkově a Nečasově politice utahování opasků.

Jestliže něco z toho mála, co do pokladny přiteče, z ní ještě prosákne neznámo kam, budou muset rozpočtovou kázeň opět zachraňovat občané vyššími platbami DPH, pacienti platbami za zdravotní péči a senioři stagnujícími důchody. Pokud se jim neubere, budeme potrestáni výše zmíněnou pokutou.

Podepsat dohodu o rozpočtové kázni je jistě krok správným směrem. Pokud se ovšem v celoevropském měřítku nepodaří dosáhnout toho, aby státní pokladnu naplňovali více ti, kdo na to mají, pak budou se vší přísností penalizovány ty země, které se budou zdráhat šetřit v prvé řadě na chudých a potřebných.

Zdroj: Právo (19.2.2014)

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  • sociolog, filozof, publicista, environmentalista