Evropský parlament chce chránit podnikatele před podvodnými katalogovými firmami

Evropský parlament chce chránit podnikatele před podvodnými katalogovými firmami

28.10.2013 Na podvody katalogových firem již doplatily tisíce živnostníků a drobných podnikatelů. Všechny mají jedno společné: uvádějí své klienty v omyl a pak jejich chyby záměrně využívají ke svému obohacení.

Typickým příkladem nekalých praktik těchto společností je důmyslné ukrývání informací o skutečné ceně nabízené služby a několikanásobné úroky z prodlení. Oběti se často cítí svým mylným rozhodnutím zahanbeny, a proto se nemnoho případů dostane k příslušným donucovacím orgánům.

Evropský parlament na tyto praktiky a možná opatření reaguje zprávou z vlastní iniciativy, ve které europoslanci požadují po Komisi a členských státech větší úsilí zejména v oblasti trestního stíhání, prosazování práva, navrhují opatření v oblasti prevence a poskytování informací (účinné vzdělávací kampaně pro malé a střední podniky nebo například vytvoření černé listiny podvodných společností) a požadavek na vytvoření národních centrál, které budou spolupracovat i přeshraničně.

„Členské státy jsou často v potírání těchto aktivit neúspěšné. Problémem je nedostatek důkazů, přeshraniční charakter činnosti těchto firem a nedohledatelnost peněžních toků. Zavedení systému společného monitoringu a užší koordinace mezi státy Unie je proto skutečně žádoucí," říká poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

Podvodné společnosti často využívají také značných rozdílů v míře ochrany podniků v jednotlivých členských státech. Mezi jejich oběťmi bývají vedle živnostníků nezřídka i veřejné instituce. Pouze Rakousko a Belgie ve svých právních předpisech katalogové systémy výslovně zakazují.

„Tento fenomén dlouhodobě trápí i české živnostníky, kdy zejména začínající podnikatelé v domnění, že zapomněli něco zaplatit, doplácí na tyto praktiky zbytečnými výdaji v řádech tisíců korun. Iniciativu Evropského parlamentu proto vítám a věřím, že na ni Evropská komise bude rychle reagovat konkrétními návrhy," dodává poslankyně Sehnalová.

Evropská komise na jaře 2014 navrhne konkrétní změny směrnice o klamavé a srovnávací reklamě s cílem zabránit výskytu škodlivých klamavých marketingových praktik. Za tímto účelem Komise předloží konkrétní legislativní návrh a posílí opatření, kterými zajistí řádné prosazování stávajících pravidel. Následně tyto návrhy bude projednávat Evropský parlament.

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu