Evropské fondy hrozí miliardovým skandálem vlády Petra Nečase

Evropské fondy hrozí miliardovým skandálem vlády Petra Nečase

13.09.2012 Považuji za alarmující zprávy, že ČR reálně hrozí, že bude muset vrátit přes třicet miliard korun (!) z evropských fondů, jak o tom píše dnes deník Aktuálně.cz. Z roviny spekulací se – bohužel – z této hrozby stává realita, neboť i samotní představitelé české vlády se již nesnaží tyto informace jakkoliv popírat či je relativizovat. Připomínám, že jsem opakovaně, několik měsíců nazpět, upozorňoval vládu na problémy v čerpání evropských fondů, které mohou vyústit až v nevyčerpání některých prostředků, popřípadě dokonce k penalizaci a neproplacení již realizovaných a z českého rozpočtu zaplacených projektů. Reakcí mi vždy bylo ujištění, že nic takového nehrozí a pokud nějaké chyby jsou, jsou drobné a zcela jistě se vyřeší.

Dnes jsme ovšem v situaci, kdy je jisté, že ČR bude muset EU část prostředků vracet. A to z oblastí, které jsou dlouhodobě rozpočtově poddimenzované, jako je oblast vědy, výzkumu a školství (minimálně 5 mld. Kč), dopravy a životního prostředí (odhadem 20 mld. Kč) či oblast podpory podnikání (cca 2 mld. Kč).

Vedle promarnění naprosto unikátní příležitosti využít evropských prostředků k rozvoji ČR tak dnes stojíme - díky politickému selhání vlád premiérů Mirka Topolánka a Petra Nečase a manažerskému selhání jednotlivých ministrů, odpovědných v těchto vládách za příslušné oblasti – i před hrozbou prohloubení rozpočtového deficitu o více jak 30 mld. Kč.

Vyzývám proto vládu, aby předstoupila před českou veřejnost, seznámila ji otevřeně se stavem čerpání evropských fondů, a to nejlépe na schůzi Poslanecké sněmovny formou zprávy premiéra ministrů financí a místního rozvoje, a zahájila již konečně diskusi o podobě dalšího programovacího období na léta 2014 – 2020. Pokud tak premiér a ministři neučiní o vlastní vůli, budu prosazovat, aby klub ČSSD navrhl tento bod na program schůze PSP.

Tváří v tvář škrtům ve školství, v sociální oblasti či v podpoře podnikání je toto selhání pravicových vlád v čerpání evropských fondů naprostým fiaskem, před kterým není možné tiše mlčet! Stejně tak není možné, aby opozice nebyla informována a vtažena do přípravy dalšího programovacího období, které překračuje mandát této vlády. Navíc vlády, která prokázala naprostou manažerskou neschopnost při využívání evropských fondů.

 

JUDr. Petr Hulinský Ph.D.

  • Člen Poslaneckého klubu
  • Stínový ministr pro místní rozvoj