Europoslankyně Sehnalová se stala první českou zástupkyní ve vrcholném orgánu Evropské rady pro bezpečnost dopravy

Europoslankyně Sehnalová se stala první českou zástupkyní ve vrcholném orgánu Evropské rady pro bezpečnost dopravy

04.11.2014 Česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) byla oslovena, aby přijala statut pozorovatelky ve správní radě prestižní nevládní neziskové organizace (s celoevropskou působností) Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC).

Tato organizace se sídlem v Bruselu podporuje opatření v oblasti dopravní bezpečnosti ve všech druzích dopravy a představuje hlas dopravních expertů z celé Evropské unie. Čtyřicet sedm členských organizací a dvě stovky jednotlivých vědeckých pracovníků se zabývají zejména připomínkováním evropské legislativy. Stanoviska organizace jsou často citována v oficiálních dokumentech EU. Členem je i Centrum dopravního výzkumu Brno. Europoslankyně Sehnalová se tak stane první českou zástupkyní ve vrcholném orgánu ETSC.

„Této nabídky si osobně velmi vážím. Vnímám ji jako výraz ocenění práce celého svého týmu spolupracovníků na poli dopravní bezpečnosti v uplynulém parlamentním období. Vždy jsem velmi oceňovala odbornou úroveň stanovisek ETSC jako zásadní perspektivy pro práci europoslanců. Proto jsem tuto nabídku přijala a těším se na další spolupráci. Tu vnímám jako závazek k pokračování společného úsilí o bezpečnější dopravu v Evropě," uvedla europoslankyně Olga Sehnalová. Z pozice pozorovatelky bude mít poslankyně jedinečnou příležitost podílet se na utváření hlavních směrů vědeckých výzkumných projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu na evropské úrovni. Výsledky pak bude moci uplatnit při své práci v parlamentním Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro ochranu vnitřní trh a spotřebitele.

„Jsme velice rádi, že můžeme přivítat paní europoslankyni Sehnalovou ve správní radě ETSC. Její více než pětiletá zkušenost v parlamentním Výboru pro dopravu a cestovní ruch a upřímný závazek pomáhat zlepšovat bezpečnost silničního provozu v Evropě jsou pro naši budoucí spolupráci neocenitelné," uvedl Antonio Avenoso, výkonný ředitel ETSC.

„Především považujeme účast paní europoslankyně Sehnalové v představenstvu ETSC za ocenění jejího dlouhodobého úsilí a osobní angažovanosti v bezpečnosti silničního provozu, které započalo na místní úrovni a pokračuje až k nejvyšší úrovni Evropského parlamentu. Její profesionální přístup je vždy založen na aplikaci nejnovějších výsledků výzkumu a osvědčených postupů. Jsme přesvědčeni, že její účast ve vedení ETSC významně přispěje k naplňování evropské politiky bezpečnosti silničního provozu a zejména podpoří její realizaci v zemích s nižší úrovní bezpečnosti," uvedl Jindřich Frič, ředitel odboru dopravní bezpečnosti a dopravního inženýrství Centra dopravního výzkumu Brno.

Pozorovatelský status mají v současnosti další čtyři poslanci Evropského parlamentu, kteří svou prací dlouhodobě přispívají ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Všichni jsou nebo byli vlivnými členy Výboru pro dopravu a cestovní ruch – německý poslanec a současný předseda výboru Michael Cramer, španělská poslankyně Inés Ayala Sender, německý poslanec Dieter L. Koch a bývalý belgický poslanec Dirk Sterckx. Olga Sehnalová bude ve správní radě ETSC doposud jedinou zástupkyní tzv. nových členských zemí.

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu