Dvojí kvalita výrobků není pro pravicové europoslance bohužel téma, říká Olga Sehnalová

Dvojí kvalita výrobků není pro pravicové europoslance bohužel téma, říká Olga Sehnalová

14.02.2017 Europoslanci se v rámci dnešního hlasování o zprávě k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU za rok 2015 vyjadřovali také k problematice rozdílného složení značkových výrobků.

Sociálně demokratičtí poslanci v čele s maďarským zpravodajem T. Szanyim chtěli opakovaně poukázat na skutečnost, že se spotřebitelům na jednotném trhu prodávají výrobky, jejichž složení se v jednotlivých případech liší, ačkoliv jsou prodávány pod stejnou značkou a marketingem. Zpráva měla vyzvat Evropskou komisi, aby vyhodnotila, zda má tato praxe negativní dopady na místní výrobce, zejména malé a střední podniky, a zda vede k diskriminaci mezi spotřebiteli v důsledku dodávání výrobků nižší kvality. Pozměňovacím návrhem evropské strany lidové bylo toto ustanovení nakonec ze zprávy vypuštěno. Podle lidovců stačí, když Komise prověří, zda existují nesrovnalosti v prodeji výrobků na jednotném trhu, které by mohly mít negativní dopad na místní výrobce, zejména malé a střední podniky.

“Problematice dvojí kvality výrobků se systematicky věnuji již řadu let, dnešní hlasování mělo opětovně připomenout Evropské komisi, že toto je téma, které musí řešit. I sama Komise po letech začíná nesměle přiznávat, že dvojí kvalita může být nekalá praktika, a tudíž v rozporu s unijní legislativou. Tento názor nicméně bohužel nesdílejí všichni kolegové a na základě pozměňovacího návrhu lidovců dvojí kvalita a její dopady na spotřebitele z textu vypadla. Z pohledu českých spotřebitelů se jednoznačně jedná o krok zpět. Mé rozčarování umocňuje skutečnost, že minulý týden lidovecký ministr Jurečka v médiích oznámil k dvojí kvalitě vypracování studie," uvedla europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD).

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu