Dublinské setkání: ČR potřebuje impulsy pro inovaci a podnikání

Dublinské setkání: ČR potřebuje impulsy pro inovaci a podnikání

03.05.2013 Na setkání členů národních parlamentů zemí EU, organizovaném koncem dubna irským předsednictvím v Dublinu, byla témata jednání propojena způsobem pro nás neobvyklým. Nezaměstnanost mladých, podpora malých a středních podniků a zakládání firem inspirovaných inovativními idejemi. Tedy nikoli projednávání problémů a iniciativ jednotlivě, nýbrž hledání souvislostí a synergií.

Irské předsednictví EU – v době, kdy se země zotavuje z několikaleté bankovní krize, způsobené právě zúženým pohledem irských bankéřů na realitu - uchopilo tento komplex jako jednu z možných cest překonání krize. Společenství kompetentních lidí, kteří se v Dublinu sešli, vneslo do debaty řadu zkušeností, ale také představ o budoucnosti. A na naší debatě bylo jasně vidět, jakou výhodu má analýza ve společenství tolika různých zemí, které však mají společnou strategii - totiž neustrnout a zapojit se do soutěže v globálním světě.

Překvapil už jen popis rezortu zúčastněného irského ministra. Richard Bruton je ministrem pro zaměstnanost, podnikání a inovace. Kombinace příkladná a řazení pojmů pozoruhodné. Musíme si to srovnat s rozdělením těchto sektorů v naší vládě. Souvislosti, pro které jsem během Dublinského setkání našla potvrzení, jsou logické, ale u nás doma neobvyklé. Sice u nás existují přesně tak, jako jinde, ale nikdo je politicky nebere v potaz. Uvědomila jsem si, že hospodářství nekvete z něčeho, co je stále stejné. Vývoj se neobejde bez impulzů a jasně vidíme, že „neviditelná ruka trhu“ nestačí.

Mladí lidé, které současná krize dlouhodobě znevýhodňuje a vylučuje (podívejme se jen na údaje o nezaměstnanosti mladých), v sobě nesou potenciál, který musíme politicky podpořit a rozvíjet.  Zkušenosti z partnerských zemí uvnitř Unie jasně ukazují, že pokud mladí lidé obdrží podporu při vzdělávání, struktura tohoto vzdělávání se zlepší a přizpůsobí potřebám, jsou k dalším krokům svého rozvoje připraveni. Samozřejmě se však musíme postarat i o to, aby pak nebyli jen hozeni do studené vody. Musíme se starat o kapitálové zdroje, strukturované tak, aby mohly pomoci rychle a bez velkých administrativních překážek – v EU právě dochází ke zlehčení podmínek žádostí a zkrácení doby mezi podáním žádosti a přidělením prostředků úspěšným žadatelům. A musíme se postarat o patřičné poradenství. Jeden z příkladů to jasně předvedl. Mladý ředitel malé firmy hovořil o pěti žádostech, ze kterých byly tři úspěšné a nastínil strategii i časový průběh takového projektu. Jednalo se – a i to bych na pozadí našich českých debat chtěla podtrhnout – o vývoj nových a malých slunečních panelů, které jsou lehké, úsporné na zdroje, a mohou v mikropodmínkách zásobovat malé spotřebiče.

Kdo se za svou zemi v Evropské unii angažuje – což nespočívá jen v nějakém nadávání a pobírání třeba platů poslanců EP – pracuje na našich národních zájmech. Zkušenosti z partnerskýh zemí Unie, přeshraniční propojení a otevírání komunikace, jsou pro naše hospodářství klíčovými impulzy. A na krizi, ze které se Irsko právě vynořuje (a vytváří politiky svého předsednictví s touto zkušeností), jsme jasně viděli, že trh bez přívlastků může způsobit katastrofu. Inovace potřebujeme jak ve výzkumu a vývoji, tak v politickém přístupu k jejich uplatňování. Podpora vzdělávání, inovací a zahrnování mladých lidí, jsou klíčovými faktory – o tom panovala v Dublinu shoda.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum