Drábkovo setrvání na MPSV zavání snahou zamést stopy po IT machinacích

Drábkovo setrvání na MPSV zavání snahou zamést stopy po IT machinacích

04.10.2012 Jsem rád, že ministr práce a sociálních věcí vyvodil politickou odpovědnost za jednání svého náměstka a rezignoval. Nejde jen o to, že Vladimíra Šišku na ministerstvo přivedl a náměstkem jmenoval. Jaromír Drábek především přes řadu pochybností a kritiky (opozice, médií i odborné veřejnosti) na způsob výběru dodavatelů IT systémů za více než 2 miliardy korun tyto výtky přehlížel a nestandardní způsoby obcházení transparentních výběrových řízení po celou dobu obhajoval. Svému náměstkovi naopak vyplácel nestandardně vysoké statisícové odměny. MPSV se přitom za vedení dua Drábek-Šiška stalo průkopníkem obcházení zákonných výběrových řízení. V případě dodávek softwaru pro výplatu sociálních dávek byla dodávka systému naroubována na smlouvu, se kterou neměla nic společného. Tzv. S-karty byly zase vybrány prostřednictvím veřejné obchodní soutěže, která nemá tak přísná pravidla jako výběrové řízení a užívá se téměř výhradně v soukromém sektoru.

Rezignace ministra Drábka k 31.10.2012 je nejen nezvyklá, ale i neakceptovatelná. Není pravdou (jak se například vyjádřil ministr i místopředsedkyně vlády K. Peak,), že dřívější rezignace by byla komplikací, neboť na ministerstvu nepůsobí 1. náměstek, který by ministra zastoupil. Z Ústavy ČR  (čl.68 odst.5) jasně plyne, že v čele úřadu může stát pouze člen vlády, nikoliv náměstek. V případě rezignace by byl (jako častokrát v minulosti) dočasně pověřen  vedením ministerstva jiný člen vlády. Tento důvod pozdní rezignace uváděný členy koalice je tedy jen jasnou výmluvou, potvrzující navíc jejich neznalost zákonů a ústavy. Rezignace ministra Drábka je správným krokem. Není však správné, že není okamžitá a ministr tak zůstává v podezření, že hlavním cílem opožděné rezignace je snaha zamést stopy po softwarových machinacích, které bude zkoumat v příštích měsících policie.

 

JUDr. Jeroným Tejc

  • předseda Poslaneckého klubu, poslanec Parlamentu ČR
  • stínový ministr vnitra