Drábek neměl být nikdy ministrem práce

Drábek neměl být nikdy ministrem práce

03.10.2012 Že nám odstoupil Drábek? Včera bylo pozdě!

Kdyby nebyl Jaromír Drábek ministrem, nedošlo by k rozbití úřadů práce. Kdyby nebyl Drábek ministrem, měli bychom funkční systém na rozdělování sociálních dávek a pomoci nezaměstnaným. Drábek nebyl nositelem sociální reformy, on přinesl sociální revoluci, jejíž podstatou byla privatizace sociálních služeb. Drábek se Šiškou nabídli sociální služby rozmanitým agenturám a také svým přátelům.  Teď teprve můžeme mluvit o zneužívání sociálních dávek, ale ne těmi nuznými a sociálně potřebnými, ale zneužívání prováděné těmi privilegovanými, kteří se díky panu Drábkovi a Šiškovi dostali k veřejným penězům.

Pan Šiška rozhodně nebyl člověk, který by si zrovna lámal hlavu s osudem těch, kteří díky omezování sociálních dávek „spadli do studené vody“ a nevěděli, jak s tenčícími se prostředky vyjít. Když jste se zeptali pana Drábka či pana Šišky, co říci těm lidem, kteří přicházejí do poslanecké kanceláře a ptají se, co mají dělat, když díky jejich opatřením přišli o invalidní důchody a do práce je nikde nevezmou, přišla odpověď: „Tak mají přece nějaké příbuzné a známé, v první řadě ať se postará rodina..“

Postupovalo se podle hesla, že se každý o sebe musí postarat sám. Pan náměstek možná právě tohle dokázal sám nejlépe.

Pochyby kolem pana Šišky nepřišly rozhodně až nyní jako blesk z čistého nebe. Jestliže ho Jaromír Drábek tak dobře  znal, že ho pokládal za svého přítele a devět let s ním úzce podnikatelsky spolupracoval, musel vědět, že používá všechny způsoby, jak se na ministerstvu vyhnout klasickým soutěžím a rozdat miliardy korun firmám v zakázkách, které byly ušity na míru těm, co byly s Šiškou zadobře. Prostě všichni byli kamarádi.

Pan Šiška nesnášel výběrová řízení a vždy se jim dokázal vyhnout. Dokázal se vyhnout výběrovému řízení při dodávce systému na rozdělování sociálních dávek a pomoci nezaměstnaným. Obrovská zakázka, která představovala revoluci v systému a která způsobila jeho praktický kolaps na začátku roku, byla vlastně zadaná firmám, které si pan Šiška sám vybral. Už kvůli tomu měl pan Drábek i Šiška na začátku roku odstoupit, stejně jako měli odstoupit kvůli tomu, že nový systém řádně nefungoval a dodnes řádně nefunguje.

Proto navrhujeme vznik parlamentní vyšetřovací komise k zakázkám na MPSV. Jedná se o miliardy korun a po odchodu pana Drábka a Šišky je třeba vyčíslit škody. IT zakázky dnes představují propracovanou mafiánskou strukturu. Jen v tomto roce tady pan Šiška počítal v této oblasti s výdaji 2,5 miliardy korun!

Nadační fond proti korupci podal v únoru 2012 trestní oznámení na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho prvního náměstka Vladimíra Šišku a neznámého pachatele. Důvodem bylo podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informací v obchodním styku, přijetí úplatku a další. Těchto trestných činů se měli dopustit právě při zavádění nových informačních systémů pro výplaty sociálních dávek.

Zdaleka nejde o jedinou spornou zakázku pana Šišky. Ministerstvo chtělo bez výběrového řízení pronajmout od společnosti IBM Systém, který měl kontrolovat posudkové lékaře (1,6 miliardy), Antimonopolní úřad ministerstvu uzavření této smlouvy této smlouvy zakázal.

Třetí sporná zakázka a vážný problém představuje tzv. sociální karta, kterou dodnes šetří antimonopolní úřad. I tady se ministerstvo vyhnulo soutěži o veřejných zakázkách.

Čtvrtá pochybná zakázka se týká též systemizace resortu MPSV. Čert ví, co si pod tím představit.

Pátou příkladnou ukázkou práce pana Šišky je tendr na analýzu nepojistných dávek, který vyhrál jediný zájemce – AMI Praha. Spoluvlastníkem této firmy je dlouholetý Šiškův přítel, kterého náměstek zaměstnal jako svého poradce. Dotyčný Michla Svatý byl také významným sponzorem TOP09.

Tak pan Drábek odchází a nyní by se mělo vše řádně vyšetřit, abychom vyčíslili škody. Proč vlastně chtěli pánové Drábek a Šiška tolik ušetřit na sociálně slabších a potřebných? Kam vlastně přelévali miliardy korun, o které přišli zdravotně postižení, rodiny s dětmi, důchodci a další?  

A ještě jedno poučení plyne z této kauzy.

Čelíme rozkladu státní správy a tato případ zvlášť volá po přijetí nového zákona o státní službě. Nehneme se ani o píď, pokud bude možné, aby stejně jako pan Jaromír Drábek si nový ministr přivedl jako prvního náměstka svého dlouholetého obchodního partnera, kamaráda a přítele. Tak se nebuduje státní správa. Služební zákon tak, jak si ho představuje a navrhuje současná vláda, je naprosto nedostatečný. Po téhle vládě už ani nedokážu chtít, aby tento systém začala měnit. Ostatně soudím, že vláda, ze které musel odejít už pátý ministr kvůli korupci a ve které stále zůstává Kalousek a Vondra, by měla co nejrychleji skončit.

 

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • Místopředseda ČSSD a Poslanecké sněmovny
  • Stínový ministr zahraničních věcí