Den vstupu České republiky do Severoatlantické aliance

Den vstupu České republiky do Severoatlantické aliance

11.03.2016 Jako jeden z významných dnů je v našem kalendáři uvedeno datum 12. březen, připomínající podepsání smlouvy o vstupu ČR do NATO (North Atlanty Treaty Organization) v roce 1999. V tom roce jsme se společně s Polskem a Maďarskem stali součástí nejsilnější politicko-vojenské organizace, založené 4. dubna 1949. Tím si naše země zajistila svoji bezpečnost a obranu v rámci společné obrany NATO. Řada našich občanů zajištění bezpečnosti bere jako samozřejmost, přitom si neuvědomuje, že neexistuje pouze článek 5 Washingtonské smlouvy, ale i článek 3, který ukládá povinnosti každému z členských států Aliance.

S rostoucími bezpečnostními hrozbami, nebezpečí plynoucí z metod hybridní války či z migrační krize, je třeba reagovat rozvíjením schopností Armády ČR. Z tohoto důvodu byla přijata nová branná legislativa, proto se postupně navyšuje armádní rozpočet a byla schválena Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2025. Ta stanovuje rozsah a způsob výstavby schopností nezbytných ke splnění úkolů a závazků naší armády, a to na základě možného vývoje bezpečnostního prostředí. Je také důležité současné problémy v armádě pojmenovat a přijmout taková řešení, která budou nejen logická, ale i efektivní. A prioritou musí být personální zajištění AČR.

Přes oprávněnou kritiku AČR Výborem pro obrannou politiku a plánování NATO si česká politická reprezentace i naše veřejnost konečně uvědomuje, že má zodpovědnost za zajištění obrany naší země. Proto je důležité problémy otevřeně popsat a navrhnout řešení, jejichž cílem musí být zastavení poklesu a postupné zvyšování schopností české armády. Je ovšem třeba také zdůraznit, že si ČR plní své mezinárodní závazky, zejména svojí účastí v zahraničních operacích, na vojenských cvičeních, v pohotovostních systémech či v pozorovatelských misích. Závazky, přijaté před sedmnácti lety, jsou důležité především pro zajištění obranyschopnosti ČR a k zajištění bezpečnosti našich občanů. Z tohoto pohledu zpochybňování českého členství v NATO, které občas slyším, je nejen nezodpovědné, ale i nebezpečné. Je naší odpovědností, jak a jakým způsobem zajistíme schopnosti Armády České republiky a obranyschopnost země.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR