Další, stále stejný evropský scénář pana premiéra

Další, stále stejný evropský scénář pana premiéra

15.02.2013 Máme za sebou další summit Evropské rady a na výsledky, které Česká republika „vyjednala“, tentokrát ve vztahu k evropskému rozpočtu, opět koukáme s rozpaky. Opět nás tedy ani nepřekvapila stále stejná technika premiéra Petra Nečase, když vstoupí do budovy v Bruselu, kde se summity odehrávají, a začne vyhrožovat vetem. A též už nás ani nepřekvapilo „dění“, které se před každým evropským summitem odehrává v České republice, konkrétně na půdě Parlamentu.

Všechny členské státy Evropské unie a jejich vlády se intenzivně a pečlivě připravovaly na nejdůležitější evropské vyjednávání, které schvalování evropského rozpočtu s sebou vždy přináší. S jednou výjimkou – tou českou. Necelých 14 dní před summitem byl v Senátu na programu jednání bod „Informace vlády o svém mandátu před nadcházejícím summitem Evropské rady 7.-8.ledna“. Nepřišel ani premiér, ani státní tajemník. Referát připravený Úřadem vlády přednesl ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který v rámci svého vystoupení pouze uvedl, jaké body budou na agendě summitu. Neinformoval senátory ani o pozicích, ani o strategii a ani nic o preferencích České republiky ohledně podoby nového evropského rozpočtu.

Týden před summitem se sešel Výbor pro evropské záležitosti v Poslanecké sněmovně, kam tedy pan premiér již přišel, ale v podstatě přítomné poslance informoval o tom samém, co ministr Blažek. A to v době, kdy již týden probíhala nejintenzivnější bilaterální jednání mezi jednotlivými členskými zeměmi. Navíc pan premiér poslance informoval, že „celkově Česká republika nemůže získat v budoucím finančním rámci tolik prostředků jako v tomto“.

Bylo proto zajímavé podívat se, jak probíhala příprava těsně před summitem v jiných členských státech, kde je naprostou samozřejmostí, že vláda plně informuje národní parlamenty o svých vyjednávacích pozicích a o svých strategiích, a udělat si srovnání. Například ve španělském Parlamentu těsně před summitem 6. února byl na Smíšenou komisi pro Evropskou unii pozván státní tajemník pro Evropskou unii Méndez de Vigo y Montojo (politicky ze stejné rodiny jako premiér Nečas), který obsáhle informoval o aktuálním stavu vyjednávaní a o preferencích Španělska. Uvedl, že jednotlivé vlády, i přes rozhodnutí předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye dodat finální návrh až na samotném summitu, měly od pondělí 4.února z Bruselu jisté informace a že Španělsko absolvovalo poslední týden před summitem řadu bilaterálních jednání s tím, aby informovalo své kolegy ze členských zemí o své pozici. Dále uvedl, že prioritou bude konstruktivní jednání, dosažení konsensu na rozpočtu, který bude hájit zájmy jak Evropské unie, tak i zájmy jednotlivých členských zemí a že Španělsko bude klást důraz obzvláště na jednu prioritu, a to zisk peněz pro boj s nezaměstnaností mladých.

Když se naopak podíváme na vyjádření britského premiéra Davida Camerona, údajného spojence Petra Nečase, který byl představitelem zemí, které chtěly evropský rozpočet seškrtat, tak jasně deklaroval konkrétní částky, které měly být seškrtány, ale dokázal si tvrdě vyjednat zachování tzv. britského rabatu. Není možné si příliš představit, že by britský premiér doma v Británii těsně před summitem řekl, že se z rozpočtu dostane zřejmě méně peněz.

Výsledky jednání bohužel známe, nejsou nijak slavné pro Českou republiku a můžeme tak opět čekat na další summit s podobným scénářem. Žádná informace o pozicích jak směrem k veřejnosti, tak směrem k Parlamentu a žádný úspěch (i prospěch) pro Českou republiku na evropské úrovni. Před bruselskými kamerami a reflektory se opět dozvíme, jak Česká republika všem ukáže a nebo naopak neukáže vůbec nic a rozhodne se stát stranou. Nezbývá nám bohužel než „těšit se“ na další, stále stejný scénář…

 

PhDr. Bocianová Kateřina

  • Zahraniční tajemnice ČSSD