Další e-pokusy ministerstva zdravotníctví za půl miliardy

Další e-pokusy ministerstva zdravotníctví za půl miliardy

19.02.2013 Ministerstvo zdravotnictví se ještě neotřepalo z otřepané kauzy IZIP, z poslaneckého nápadu plošných e-receptů, ostatně ani z krachu svých nadstandardů, připlácení za nadlékaře, elektronických aukcí na léky a dalších nekonzumovaných ustanovení, které si do zákonů halasně prosadilo, a už je i tiše opravuje, a už zase kvapí utratit 500 milionů korun za další pokus o e-health, elektronické zdraví či elektronické zdravotnictví. Seje tak další plevel, tedy e-plevel, který bude muset za čas zase někdo vyplevelit. Kde není zdraví přirozené, elektronické zdraví nepomůže.

Pan ministr Heger sní na jedné straně svůj top-sen o odstátnění státních nemocnic a oslabení role nemocného státu ve zdravotnictví, na druhé straně se data odevšad a o všem budou nákladně zestátňovat a stát se bude z nemoci datově léčit, respektive e-léčit. Koaliční tezi o nezbytné decentralizaci naplní ministerstvo zbytnou centralizací za půl miliardy.  

V našem zdravotnictví je samozřejmě mnohé po léta elektronizováno. Bez vstupu do počítačových systémů se nedá provést ani vyšetření moče a už vůbec se nedá vyúčtovat.
O všem, co se kolem pacientů šustne, mají už léta záznamy zdravotní pojišťovny čili správci veřejné zdravotní daně, spravující také veškeré údaje o diagnostických a léčebných výkonech, a doufejme i diagnózách svých pojištěnců.

Ministerstvo navíc ještě ani neprozkoumalo, které z jím uzákoněných registrů jsou pro chod medicíny nezbytné, které možná zbytné a které si do zákona prosadilo zbytečně. Které další registry řádnou funkci plní, aniž je zákon vůbec uchopil. Průzkum reálných poměrů na bojišti  nelze nahradit e-poznáním od stolu stejně jako ministerskou nekomunikaci nelze  nahradit virtuální e-komunikací.

Lékaři a nemocnice mezi sebou údaje o nemocných každodenně sdílet umějí, tam kde je to účelné sdílejí nemocnice také obrazové informace v systémech PACS. Osvícenější zdravotní pojišťovny už vybavují pojištěnce e-kartami, kde může být zaneseno vše podstatné o jejich hlavních diagnózách a užívaných lécích pro akutní situace, rychlou informovanost i zdravotní bezpečnost.  Léta živelně rozvíjený systém různých správců a zřizovatelů zdravotnických zařízení lze jistě dále propojovat a kultivovat zejména na regionálním principu, protože nemocných opečovávaných napříč vlastí, třeba zároveň v Chebu a ve Vsetíně, je málo a stejně i o nich vede záznamy pojišťovna cestujícího pojištěnce. Že je zpracovává pozdě, chaoticky či vůbec nebo s ministerstvem a zřizovateli dostatečně nekamarádí, je už jiná věc. Desorganizaci nelze nahradit  přísliby lepších e-zítřků za 500 milionů.

Současné ministerstvo zdravotnictví zajisté už neplánuje e-molocha pro své vyžití. Pouze teď rozdá a nasmlouvá zakázky za půlmiliardu, a to i  na léta dopředu, pro své následovníky. Ať už se s tím nějak porovnají. To jistě udělají, ale už bez oněch 500 milionů korun, letos přidělených na centralizační e-iluze.

 

prof. MUDr. Jan Žaloudík CSc.

  • Člen Senátorského klubu