ČSSD žádá předsedu vlády Petra Nečase, ministra vnitra a ministra spravedlnosti o reakci na sporné výroky ministra financí Kalouska

ČSSD žádá předsedu vlády Petra Nečase, ministra vnitra a ministra spravedlnosti o reakci na sporné výroky ministra financí Kalouska

25.06.2012 Ministr financí Miroslav Kalousek v neděli vystupňoval své útoky na policii v souvislosti s návrhem na obvinění poslankyně TOP 09 Vlasty Parkanové ze dvou trestných činů, kterých se měla dopustit při pořizování letounů CASA pro ministerstvo obrany. Ministr Kalousek označil kroky policie za „náběh na policejní stát, bezprecedentní útok na demokratický systém a demokratické rozhodovací mechanismy státu“.

Výroky ministra financí mohou být velkou částí veřejnosti vnímány jednak jako útok na nezávislou práci policie, jednak jako indicie toho, že policie nepracuje objektivně a že může, podle tvrzení ministra financí, dokonce jednat účelově na čísi objednávku.

ČSSD pokládá situaci, v níž významný člen vlády obviňuje policii z nezákonného jednání a nedemokratických aktivit, za velmi závažnou. Domníváme se, že je zcela nezbytné, aby se k celé věci urychleně a jednoznačně vyjádřil jak předseda vlády, tak ministr vnitra a ministr spravedlnosti.

Pokud bude premiér Nečas nadále mlčet, vystaví se podezření, že ve skutečnosti s výroky svého ministra financí sympatizuje a že i jemu není po chuti aktivita policie v kauze CASA.

ČSSD dlouhodobě kritizovala pořízení letounů CASA za Topolánkovy vlády a poukazovala na nestandardní procesy, které ho provázely. Uvítali jsme proto aktivity policie, které směřují k jeho důkladnému prošetření a pokládáme za nepřijatelné, aby byla policie bez jasných důkazů veřejně osočována a možná i zastrašována kterýmkoliv členem Nečasovy vlády.

Odpovědnost za zákonnost celého procesu má státní zastupitelství a to by mělo garantovat, že vyšetřování probíhá nezávisle, v souladu se zákony a kompetentně. Pokud má Vlasta Parkanová či Miroslav Kalousek jakékoliv důkazy o tom, že tomu tak není, mohou se obrátit jak na dozorujícího státního zástupce, tak na Generální inspekci ozbrojených sborů. To se týká i sladění postupu všech státních orgánů při aplikaci a výkladu zákona o majetku státu a zadávání veřejných zakázek.

Vzhledem k opakovaným snahám o politizaci celé kauzy ze strany TOP 09, které mohou být motivovány snahou zabránit důkladnému prošetření této podivné armádní zakázky, pokládá ČSSD za jediné rozumné východisko hlasovat v případě poslankyně Parkanové pro zbavení poslanecké imunity tak, aby se poslankyně mohla obhájit před nezávislým soudem.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády