ČSSD žádá Nečasovu vládu o záchranu 90 miliard z fondů EU

ČSSD žádá Nečasovu vládu o záchranu 90 miliard z fondů EU

27.02.2013 Podle expertních odhadů ČSSD je jisté, že ČR zcela zbytečně přijde o desítky miliard korun z fondů EU. Dlouhodobou nečinností vlády Petra Nečase je v současnosti ohroženo více než 90 miliard korun. To představuje projekty, které by v ČR vytvořily či udržely 90 000 pracovních míst. Reálně také hrozí, že mnohamiliardové škody budou muset být následně zaplaceny za státního rozpočtu (EU totiž proplácí projekty zpětně až po jejich dokončení a výpadek peněz z fondů EU tak nakonec musí pokrýt stát). Nejohroženější centrální fondy jsou OP Životní prostředí (hrozí ztráta 30 miliard Kč), OP Doprava (20 miliard Kč), OP Výzkum a vývoj pro inovace (15 miliard), OP Vzdělávání a konkurenceschopnost a OP Podnikání a inovace (po 10 miliardách) a Integrovaný operační program (5 miliard Kč).

 „Situace je kritická. Naše výzva je poslední zvonění k nápravě. Pro přesun prostředků mezi programy zbývá už jen velmi málo času, v řádu několika měsíců. Jsme připraveni pomoci s řešením a nabízíme vládě pomocnou ruku. Navrhujeme zároveň, aby část peněz, které nemohou být vyčerpány ve vládou spravovaných operačních programech, byla převedena do regionálních operačních programů, které mají s čerpáním velmi dobré zkušenosti a v zásobě dostatek projektů. ČR v době rekordní  nezaměstnanosti a hospodářské recese nesmí přicházet zbytečně o investice do silnic, škol, čističek a projektů, které zaměstnávají české občany a zlepšují prostředí, ve kterém společně žijeme,“ uvedl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Sociální demokracie opakovaně upozorňovala premiéra Petra Nečase, ministra financí Miroslava Kalouska a celou vládu na neudržitelnou situaci a pokračující špatnou práci v operačních programech, které řídí jednotlivá ministerstva. Opakovaně navrhovala zahájení jednání napříč politickým spektrem, kde bychom se společně shodli na záchranných opatřeních, která by vedla k zásadnímu snížení škod. 

Sociální demokracie znovu apeluje na všechny parlamentní politické strany a vyzývá k zahájení jednání napříč politickým spektrem o tom, jak situaci co nejrychleji řešit. Vláda se musí pokusit zachránit alespoň ty peníze, které ještě zachránit lze.