ČSSD vyzývá vládu, aby projednala dohodu o rozpočtové unii v Parlamentu

ČSSD vyzývá vládu, aby projednala dohodu o rozpočtové unii v Parlamentu

Předsednictvo sociální demokracie dnes na svém jednání jednoznačně přijalo následující usnesení:

 • Evropská unie nyní prochází procesem zásadních změn, které ovlivní vývoj evropské integrace na několik desítek let dopředu. ČSSD byla vždy stranou, která se významně angažovala v evropské politice, a nyní, zvláště v době krize, ji není lhostejný osud eurozóny, celé Evropské unie a zejména České republiky v ní. ČSSD si přeje, aby ČR patřila mezi bohaté a úspěšné země EU s rostoucí a prosperující ekonomikou.
 • Proto považuje za nutné jasně deklarovat naši pozici, na rozdíl od váhání a přešlapování vlády Petra Nečase, k právě probíhajícímu vyjednání o tzv. fiskální úmluvě, která má zajistit finanční stabilitu a hospodářskou prosperitu členských zemí Evropské unie.
 • Naším politickým cílem je, aby vláda přistoupila k předchozímu projednávání této smlouvy v Parlamentu. Tato smlouva pro nás představuje strategickou otázku budoucího postavení České republiky v Evropské unii a Parlament musí být o všem plně informován. Pasivitu vlády v rámci probíhajících vyjednávání či neznalost jejich stanovisek nelze tolerovat.
 • ČSSD považuje fiskální konsolidaci a budoucí stabilitu za prioritu, proto podporuje navrhovaná řešení a přistoupení ČR k rozpočtové unii. Konečně, jsme součástí Evropy, EU České republice dlouhodobě pomáhá, evropské fondy jsou v době národních rozpočtových škrtů často jedinou investiční příležitostí pro stát, obce a kraje. Buď se nám v Evropě podaří zvládnout krizi společně, nebo prohrajeme všichni.
 • ČSSD však považuje za zcela nedostatečné soustředit se v rámci posílení spolupráce pouze na otázku úspornosti (austernity). Proto apelujeme na zdůraznění prorůstových opatření podporující rozvoj a konkurenceschopnost jednotlivých ekonomik a současně zachování evropského sociálního modelu. Pokládáme rovněž za stejně důležité zavedení celoevropské daně z finančních transakcí, rámcovou harmonizaci firemních daní, zrušení tzv. daňových rájů a posílení záchranných mechanismů. Ve smyslu těchto svých připomínek osloví ČSSD v nejbližších dnech spřátelené sociálně demokratické strany v EU.
 • Co se týče tzv. zlatého pravidla, tedy ustanovení o rozpočtové odpovědnosti obsaženého v Ústavě, jsme pro jeho zavedení, zejména pokud jde o limit pro celkový veřejný dluh, a to buď přímo na ústavní úrovni, nebo i v rámci zákona o rozpočtové odpovědnosti, který by byl trvalého a závazného charakteru i pro následující vlády. Pravidlo však musí umožnit reakci vlády na hospodářské krize spojené s poklesem ekonomiky.
 • Jsme toho názoru, že tato smlouva, která je nyní vyjednávána mezivládně mimo rámec smluv Evropské unie, by měla být co nejdříve včleněna do těchto smluv a byla tím zachována podstata společné spolupráce členských zemí a role evropských institucí.
 • ČSSD pokládá požadavek ODS a premiéra Nečase na konání referenda jako zcela účelový a motivovaný zejména vnitřními spory v ODS. ČSSD trvá na tom, aby byl nejprve přijat obecný zákon o celostátním referendu (který jsme opětovně předložili do Poslanecké sněmovny) a teprve na jeho základě je připravena vést debatu o potřebnosti a načasování referenda k této smlouvě. Jsme přesvědčeni o tom, že v dosavadní vyjednané podobě Smlouva nepředstavuje přenos kompetencí na evropskou ´úroveň a pokud se nerozhodne o jejím schválení na základě obecného zákona o celostátním referendu, postačuje, podobně jako u Lisabonské smlouvy, její ratifikace v Parlamentu ČR.
 • V neposlední řadě vyzýváme vládu Petra Nečase, aby přistoupila k Euro Pakt Plusu. Rozhodnutí vlády o absenci České republiky v rámci tohoto Paktu je stále více nepochopitelné a poškozující Českou republiku.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

 • Předseda ČSSD
 • Stínový předseda vlády