ČSSD vyvolá hlasování o nedůvěře vládě

ČSSD vyvolá hlasování o nedůvěře vládě

Vláda, která zavádí rozpočtově likvidační opatření pro sociálně slabé občany, musí odejít!

Vláda Petra Nečase se chytila do rozpočtové pasti vlastních nezdařilých a nepromyšlených reforem. Návrhy, které v pondělí zveřejnil premiér Nečas a ministr financí Kalousek, bohužel nepovedou k rozpočtovému a hospodářskému obratu, ale dostanou naši zemi do ještě rychlejšího ekonomického poklesu, rostoucí nerovnosti a vážných sociálních problémů. Hrozí rozpad většiny veřejných služeb a státu jako takového.

Naše země je dnes ohrožena dalšími nekompetentními kroky pravicové vlády, které přinesou prohloubení krizových jevů, chaos a růst společenské nespokojenosti. Pokračování takové vládní politiky nemůže ČSSD jako odpovědná politická strana připustit. Proto navrhnu politickému grémiu a předsednictvu ČSSD, aby požádaly poslanecký klub ČSSD v Poslanecké sněmovně o vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. V případě, že by bylo takové hlasování úspěšné, podpořila by ČSSD rychlé konání nových voleb, které by se mohly uskutečnit společně s volbami do krajů a Senátu v říjnu letošního roku.

 

Pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě má ČSSD tyto tři hlavní důvody:

 

  1. Pravicové daňové a rozpočtové reformy se ukázaly jako neúspěšné a vládě se veřejné rozpočty začínají rozpadat pod rukama. Od roku 2006, kdy pravicové vlády převzaly odpovědnost za vývoj v naší zemi, narostl veřejný dluh o více než půl bilionu korun. Důchodový účet se v loňském roce dostal do historického deficitu čtyřiceti miliard korun. Došlo k tomu zejména v důsledku chybného snižování daní a sociálního pojištění, které ČSSD od počátku kritizovala. Snížení daní připravilo stát o osmdesát miliard korun ročně.
  2. Vláda občanům soustavně lže a prosazuje nespravedlivá a sociálně neúnosná opatření. Když na podzim loňského roku pravicová koalice protlačovala proti vůli ČSSD své návrhy na zvýšení DPH, tvrdili jak premiér, tak ministr práce a sociálních věcí, že důchodcům a rodinám s dětmi budou negativní dopady tzv. reforem kompenzovány. Od tohoto slibu nyní vláda ustupuje. Navrhovaná opatření jako zmrazení důchodů či zvýšení DPH na potraviny na 20 procent opět dopadnou na sociálně nejslabší. Škrty a zvyšování nepřímých daní oslabí spotřebu domácností a prodlouží stagnaci naší ekonomiky.
  3. Nečasova vláda svou politikou rozkládá stát a vede zemi do chaosu. Chybné a špatně připravené reformy spolu se škrty a podivnými personálními rozhodnutími oslabují fungování klíčových státních institucí a veřejných služeb. V rozkladu se ocitají úřady práce, policie, státní zastupitelství. Zhoršuje se čerpání evropských fondů, nedaří se vybírat daně, roste kriminalita a sociální napětí.

ČSSD dlouhodobě prosazuje takový způsob stabilizace veřejných rozpočtů, který co nejméně ohrozí sociální soudržnost a hospodářský růst. Proto jako alternativu současným krokům vlády navrhujeme:

  1. Odložení či zrušení zavedení druhého penzijního pilíře, který dále prohloubí už tak rekordní deficit důchodového účtu.
  2. Odložení či zrušení daňové reformy, která způsobí další propad v příjmech státu.
  3. Vyřešení rozpadu výběru daní od živnostníků, kteří jsou neúměrně daňově zvýhodněni oproti zaměstnancům tím, že by paušály uplatňovali pouze drobní podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH.
  4. Obnovení daňové progrese, zrušení současných stropů sociálního pojištění a stropů na odvody zdravotního pojištění, zvýšení firemních daní a zavedení druhého pásma u daně z příjmů právnických osob.
  5. Zrušení finanční kompenzace v rámci restituce majetku církvím.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády