ČSSD vyjadřuje hlubokou soustrast rodině a všem blízkým doc. Ing. Jiřího Havla

08.07.2012 S hlubokou lítostí jsme dnes obdrželi zprávu o úmrtí našeho významného kolegy, předního ekonomického experta a poslance Evropského parlamentu doc. Ing. Jiřího Havla, CSc. Česká strana sociálně demokratická vyjadřuje hlubokou upřímnou soustrast jeho rodině a ostatním blízkým.

Jiří Havel patřil k nejvýraznějším ekonomickým expertům sociální demokracie. Významným způsobem se zasadil o modernizaci a obnovu ČSSD jako moderní levicové strany, kterou reprezentoval v řadě prestižních funkcí doma i v zahraničí. V posledních letech působil jako vedoucí delegace ČSSD v Evropském parlamentu a mluvčí stínové vlády ČSSD pro hospodářskou politiku.

„Dnešní zpráva o úmrtí Jiřího Havla mne silně zasáhla. Je to velmi bolestivá ztráta pro celou českou levici. Byl to nesmírně vzdělaný, poctivý a slušný člověk. Podílel se dlouhá léta zásadním způsobem na koncepční práci v sociální demokracii, patřil k autorům našeho ekonomického programu. Chci vyjádřit upřímnou soustrast rodině a všem jeho blízkým. Jiří nám bude velmi chybět,“ řekl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

„Zemřel výjimečný člověk a velký Evropan. Vzdělaný a laskavý kolega, jeden z největších ekonomů České republiky. Je to velká ztráta pro celou ČSSD i pro celé Česko,“ sdělil vedoucí delegace ČSSD v Evropském parlamentu Richard Falbr.

„Jsem osobně a hluboce zasažena smutnou zprávou o úmrtí Jiřího Havla. Pořád jsme věřila, že těžkou nemoc překoná. Bude mi chybět jako kamarád, kterého jsme měla velmi ráda, i jako stranický kolega, kterého jsem si vážila pro jeho kompetenci, nadhled, pracovitost, poctivost a slušnost. Nám všem bude chybět jeho laskavý humor a moudré glosování života,“ uvedla místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková.

"Dnes ráno ve Vídni zemřel náš kolega Jiří Havel. Ať je mu země lehká," řekl stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek.

 

Životopis doc. Ing. Jiřího Havla, CSc.:

Jiří Havel (20. 8. 1957) byl absolventem Vysoké školy ekonomické, oboru politická ekonomie (1982). Na VŠE získal titul kandidáta věd v oboru obecné ekonomie (1991). Na VŠE se podílel na zavádění výuky moderní ekonomie po roce 1989 a zpracování jejích prvních učebnic. Od roku 1991 pracoval na Institutu ekonomických studií FSV, Univerzity Karlovy v Praze. Zde se v roce 1997 habilitoval a získal hodnost docenta v oboru ekonomie. Vedl zde několik kateder (institucionální, finanční a makroekonomickou), byl garantem bakalářského studia. Byl členem České ekonomické společnosti a v letech 2002-4 byl jejím viceprezidentem. Od roku 2008 byl členem správní rady VŠE.

Patřil ke kritikům institucionálního nihilismu reforem devadesátých let, podílel se na rozvoji regulace finančních trhů v ČR. Dlouhá léta (od roku 1993) se účastnil řízení významných podniků a finančních institucí. Od roku 1996 byl členem poradenských týmů vlády. V letech 1999-2001 byl místopředsedou a předsedou Fondu národního majetku ČR a nesl odpovědnost za ozdravení a privatizaci bankovního sektoru. V roce 2006 vykonával funkci místopředsedy vlády pro ekonomiku. Od roku 2009 byl poslancem Evropského parlamentu a členem jeho rozpočtového výboru.

Do roku 1989 byl členem KSČ, od roku 1990 se podílel na formování moderní levice v ČR. Byl členem Nezávislé levice a angažoval se v řadě dalších intelektuálních levicových uskupení. Od roku 1995 byl členem národohospodářské komise ČSSD, od roku 1997 jejím místopředsedou. Členem ČSSD byl od roku 1997. V letech 2007-9 byl členem předsednictva Strany evropských socialistů (PES), která sdružuje sociálně demokratické strany EU. Od roku 2009 byl vedoucím delegace ČSSD v Evropském parlamentu.

 

Tiskové oddělení ČSSD a delegace ČSSD v Evropském parlamentu