ČSSD vítá zrušení ponižující veřejné služby, koalice by se měla omluvit za porušování jednacího řádu Sněmovny!

ČSSD vítá zrušení ponižující veřejné služby, koalice by se měla omluvit za porušování jednacího řádu Sněmovny!

27.11.2012 Sociální demokracie vítá dnešní rozhodnutí Ústavního soudu s okamžitou platností zrušit nejkřiklavější rozpory v zákonech navržených ministry Jaromírem Drábkem a Leošem Hegerem, které se týkají povinné veřejné služby a zákona o zdravotních službách.

„Rozhodnutí Ústavního soudu považujeme za významný úspěch. Uznal většinu našich argumentů mimo jiné, že vládní koalice sloučením rozpravy zákonů, které spolu věcně nesouvisí, porušila jednací řád Poslanecké sněmovny. Většina ústavních soudců sice konstatovala, že porušení nebylo takové intenzity, aby byly všechny vládní reformní zákony po roce, kdy nabyly platnosti, úplně zrušeny, ale podařilo se nám odstranit alespoň některé nejpalčivější důsledky těchto zákonů,“ uvedl Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD.

Sociální demokracie cítila povinnost zastat se občanů, kteří po celý svůj život tvrdě pracovali, ocitli se bez práce a měli by nařízeno pracovat zdarma v rámci povinné veřejné služby po 20 hodin týdně i pro soukromé subjekty často s vestou na zádech vybavenou identifikačním číslem, bez toho, aby měli možnost si tímto způsobem zlepšit své sociální zajištění.

Ústavní soud konstatoval, že jen „veřejná služba“ porušila celkem devět ustanovení Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o zákazu nucené práce, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Jednalo se o porušení práva na spravedlivou odměnu za práci, zákazu nucené práce, práva na hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti, práva na ochranu lidské důstojnosti a práva na spravedlivou odměnu za práci. Ministr Drábek se tak stal rekordmanem, pokud jde o porušování českých ústavních principů a mezinárodních dohod, kterými je naše země vázána.

Ústavní soud dále ČSSD vyhověl v návrhu na zrušení povinnosti nové registrace pro poskytovatele zdravotních služeb. Zdravotnická zařízení tak budou moci poskytovat své služby i nadále bez potřeby nové registrace, která je podle soudu zbytečně administrativně šikanovala.

ČSSD bude i nadále usilovat o změnu nespravedlivých a asociálních vládních reformních zákonů.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády