ČSSD protestuje proti účelové snaze ministra Kubiceho odvolat policejního prezidenta

ČSSD protestuje proti účelové snaze ministra Kubiceho odvolat policejního prezidenta

ČSSD považuje snahu ministra vnitra Jan Kubiceho za každou cenu zpochybnit výběrové řízení na post policejního prezidenta a jmenování Petra Lessyho do funkce za účelové a především za nezodpovědné.

Byla to právě ČSSD, která od počátku vytvoření tzv. výběrové komise Radkem Johnem, tehdejším ministrem, upozorňovala na podivné okolnosti výběru, složení komise i její způsob práce. I to bylo důvodem, proč nakonec zástupci ČSSD (F. Bublan a M. Pecina) odmítli účast na jednání komise a výběru policejního prezidenta. Přes naše varování komise v práci pokračovala a všichni ostatní členové komise se dále podíleli na podivném způsobu výběru.

Radek John nakonec po dohodě s premiérem Petrem Nečasem policejním prezidentem jmenoval Petra Lessyho, kterého komise doporučila. To nelze chápat jinak, než potvrzení tohoto kroku předsedou vlády. I přesto, že vyjádřil své pochybnosti.

Jakékoliv kroky ministerstva vnitra pod vedením Jana Kubiceho směrem ke zpochybnění tohoto výběru a následného tlaku na odstoupení policejního prezidenta, nebo jeho odvolání jsou zástupné. Pokud chce ministr Kubice odvolat Petra Lessyho, má tak učinit ze zákonných, nikoliv zástupných důvodů. Pokud toho není schopen a přitom na odvolání trvá, měl by to poctivě přiznat a navrhnout změnu zákona, která by mu to umožnila (například bez uvedení důvodu). Pokud ministr Kubice a jeho lidé budou postupovat v nakročené cestě, bude to jednoznačným obcházením zákona.

Není možné někoho vybrat porušením zákonů, jmenovat ho podle zákona se souhlasem premiéra, ponechat ho ve funkci, dokud se to hodí a znelíbí-li se, zpochybnit proces jmenování a snažit se o jeho odvolání. Zejména pokud všechny tyto kroky činí stejná vláda.

Zpochybnění jmenování a odchod policejního prezidenta z těchto důvodů může vést nejen k porušení zákonů a pravidel právního státu, ale také k chaosu a zpochybnění řady rozhodnutí. Pokud by byl nezákonně Petr Lessy policejním prezidentem, byla by logicky nezákonná jeho rozhodnutí. Namátkou lze zmínit personální (např. jmenování náměstků policejního prezidenta), ekonomická (možnost soudních sporů) či kázeňská. V konečném důsledku by řetězení těchto pochybení vedlo až k nutnosti opakování trestních řízení v některých případech. Policie ČR je už tak díky jednání ministrů této vlády na pokraji pomyslné propasti, tímto rozhodnutím by ministr Kubice nakročil přímo do ní. A to v době rostoucí kriminality a brutality pachatelů.

 

JUDr. Jeroným Tejc

  • předseda Poslaneckého klubu, poslanec Parlamentu ČR
  • stínový ministr vnitra