ČSSD pro spravedlivou daňovou politiku: snížíme DPH na 10% a zvýšíme majetkové daně!

ČSSD pro spravedlivou daňovou politiku: snížíme DPH na 10% a zvýšíme majetkové daně!

Rozhovor Jana Mládka pro deník Aktualne.cz

Praha - Snížíme daň z přidané hodnoty zpátky na 10 procent, slibují sociální demokraté voličům. Mají ale dvě podmínky: Musí to dovolit rozpočtová situace a týkalo by se to jen některých položek.

Naopak jinde chce ČSSD daně zvyšovat. Lidé s nejvyššími příjmy by platili nejen vyšší sazbu daně z příjmů, ale už by nemohli využít ani stropy pro zdravotní pojištění.

Favorit příštích voleb chce také výrazně zvýšit majetkové daně. "Například u daně z nemovitostí je ideální platit daň podle aktuální tržní ceny nemovitosti," říká stínový ministr financí Jan Mládek v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz.

Aktuálně.cz: Slibujete voličům, že vrátíte sníženou sazbu DPH zpět na 10 procent. V programu ale máte podmínku - "jakmile to rozpočtová situace dovolí". Takže: Kdybyste vládli ještě letos, snížili byste DPH už od roku 2013?

Jan Mládek: První věc, kterou bychom určitě udělali, je nezvyšovat současnou sazbu. Zrušili bychom tedy schválený zákon, podle něhož se má DPH od roku 2013 sjednotit na 17,5 procenta. Pokud jej koalice nakonec nahradí zvýšením sazeb na 15 a 21 procent, tak by přes nás neprošlo ani toto zvýšení.
Potvrzuje se totiž, že vyšší DPH nevede ke zvýšení příjmů státního rozpočtu, protože lidé omezují spotřebu. A ani kdyby současná vláda snížila základní sazbu z 20 na 17,5 procenta, lidé by to zřejmě nepocítili, protože obchodníci mají tendenci ty vyšší ceny ponechat.

A.cz: Takže rozpočtová situace by vám zatím nedovolila vrátit sníženou sazbu DPH z nynějších 14 na 10 procent...

Jak jsem řekl, tím prvním krokem by bylo nezvyšování sazby od ledna 2013. A pak bychom se začali zabývat tím, jestli je šance na návrat k deseti procentům. DPH má oproti jiným daním výhodu, že ji lze měnit i během roku, i když preferuji dělat podobné změny k 1. lednu, jinak je to administrativně náročnější.
Takže: Pokud to situace jen trochu dovolí, vrátili bychom sníženou sazbu na 10 procent. Protože jinak to poškozuje ekonomiku - je to vidět na obratu řetězců, spotřeba klesá i u potravin, lidé se snaží nakupovat v sousedních zemích s nižší sazbou...

A.cz: Zaujalo mne ještě druhé omezení: Plánujete, že vrátíte sníženou sazbu na 10 procent u potravin, léků, novin a knih. Takže u ostatních položek - třeba hromadné dopravy nebo ubytovacích služeb - by už zůstala na nynějších 14 procentech?

Prioritou jsou pro nás zmíněné položky. Nižší sazbu bychom určitě nevraceli třeba u stavebních prací, kde se předtím daly dělat nejrůznější triky... Pokud jste si třeba nechali zabudovat kuchyňskou linku do kanceláře, platili jste 20% DPH, ale když jste prohlásili, že je to pro bydlení, platili jste jen 10% DPH.

Zrušíme stropy pro zdravotní pojištění

A.cz: Současná vládní koalice zvažuje progresivní sazbu daně z příjmů pro lidi s měsíčním výdělkem nad 100 tisíc korun, i když jen dočasně, zřejmě na tři roky. Druhou sazbu pro bohaté dlouhodobě prosazujete i vy...

Chceme, aby lidé s příjmy nad 100 tisíc měsíčně platili 38 % z hrubého příjmu převyšujícího tuto hranici. Při přepočtu na dnešní superhrubou mzdu, kterou chceme zrušit, je to přibližně 28 procent.

A.cz: Těch 100 tisíc měsíčně odpovídá čtyřnásobku průměrné mzdy, tedy současnému stropu pro placení sociálního pojištění. Takže plánujete ten strop zachovat?

Ano, dlouhodobě jsme u sociálního pojištění pro strop v nynější výši čtyřnásobku průměrné mzdy.
Chceme ale zrušit strop u zdravotního pojištění, který nyní dosahuje šestinásobku průměrné mzdy.
Má to svoji logiku: Zatímco u sociálního pojištění funguje určitá zásluhovost a pojišťujete se pro poměrně předvídatelné podmínky, ze zdravotního pojištění se platí mimořádné události a kdokoliv může snadno vyčerpat mnohem více, než dosud odvedl.

A.cz: Vraťme se ještě k progresivní dani. Plánujete jen dvě sazby, nebo je ve hře návrat k několika sazbám, jaké platily za poslední vlády ČSSD?

V tomto není v sociální demokracii úplná shoda, ale já osobně jsem zastánce jen dvou sazeb. Základem teď je co nejrychleji zrušit tu dosavadní degresi, kdy lidem s příjmy nad 100 tisíc měsíčně prudce klesá daňová zátěž, a platí tak menší podíl z výdělku než ostatní.

A.cz: Ta základní sazba pro lidi s příjmy do 100 tisíc by se oproti současnosti zásadně neměnila?

Ano, ta by zůstala zhruba stejná jako dosud.

A.cz: Chcete se vrátit ke společnému zdanění manželů. V čem je podle vás lepší než nynější výrazná sleva na vyživovanou manželku či manžela?

Je to něco, co jsme historicky prosadili spolu s lidovci. Důvod nehledejte přímo v daňové politice. Je to hlavně signál, že máme zájem na podpoře rodin, tedy na populačním růstu nebo alespoň zastavení jeho poklesu...

Daň z nemovitostí podle tržní ceny

A.cz: Specialitou vašeho programu jsou majetková přiznání. Jak byste je jednoduše vysvětlil laikům?

Každý občan, jehož majetek získaný v daném roce ve finančních instrumentech - tedy typicky v cenných papírech - přesáhne pět milionů korun nebo získá jiný majetek ve výši větší jak 20 milionů, by musel podat přiznání k registrovanému majetku a prokázat, že jej získal za zdaněné příjmy. Kdo to neprokáže, musel by za majetek pocházející z nezdaněných příjmů zaplatit speciální 76% daň.

Co nás čeká po volbách? Seznamte se s daňovými plány ČSSD

A.cz: Plánujete výrazně zvýšit i „běžné" majetkové daně.

Ano, Česká republika je na posledním místě v rámci zemí OECD v podílu majetkových daní na celkovém daňovém výběru. Například u daně z nemovitostí je ideální platit daň podle aktuální tržní ceny nemovitosti - v některých zemích to tak funguje.

A.cz: Kdo ji bude určovat?

O tom teprve diskutujeme a hledáme vhodné řešení. Kolem toho totiž běhá poměrně silná lobby oceňovacích společností. Nejhorší variantou by bylo, kdyby jim lidé museli platit velké peníze, byli by naštvaní a stát by nakonec nic nevybral.
Viděl bych to na postupný náběh od nejvyšších majetků, stanovených nějakým úředním odhadem.

A.cz: Ale ČSSD měla problém s tržními nájmy, chtěli jste ponechat určitou cenovou regulaci například pro staré lidi. Nehrozí u daně z nemovitostí stejný problém u lidí, jejichž předci kdysi postavili rodinný dům a teď se z té lokality stala dobrá adresa?

Určitě nechceme, aby se tato změna projevila okamžitě u všech nemovitostí, na běžné rodinné domy by se ani vztahovat neměla. V mých představách to začíná na úrovni nad 10 milionů korun.

A.cz: Dostanou obce ještě větší možnosti než dosud?

No, když jsem to říkal našim starostům a primátorům, tak nesršeli nadšením... Někteří tu odpovědnost rádi přehazují na Prahu.
Ale obecně potřebujeme rozlomit to klišé, že čím menší daně, tím lépe. Lidé by se měli začít spíše ptát: Když platím daně, co za to dostanu? A takové diskuse jsou praktičtější právě na místní úrovni.
Mimochodem rádi bychom vyřešili také jiný problém obcí: Lidé, co tam jezdí jen na chalupu, nebo tam využívají druhý byt, se příliš málo podílejí na zátěži těch míst. Ideální by tedy bylo umožnit obcím vybírat vyšší daně s tím, že lidem s trvalým pobytem to pak mohou částečně vrátit.

Zdaníme dary a dědictví nad 10 milionů

A.cz: U dědické a darovací daně plánujete zavést druhou sazbu pro majetky nad 10 milionů korun, a to i pro osoby blízké, které od daně osvobodila Topolánkova vláda. Jak vysoká by měla být?

Především věřím, že klasické dědictví, tedy byt nebo domek, se obvykle vejde do těch deseti milionů korun, takže zde se nic nezmění. U větších majetků by to pak bylo orientačně 10 procent.

A.cz: Už několik zemí nově zavedlo takzvanou daň z tloušťky, tedy z nezdravých, hlavně tučných jídel. Je to podle vás dobré řešení i pro Česko?

Daň z cukru je něco, co budeme diskutovat, ale nevidím to jako záležitost příštího volebního období. Nemyslím, že ji musíme rychle zavádět. Na druhou stranu to má smysl, protože cukr skutečně škodí.

Aktuálně.cz: V posledních letech jste chtěli snížit výdajové paušály u osob samostatně výdělečně činných. Podle dostupných informací ale počítáte jen se snížením paušálů o deset procentních bodů u každé skupiny podnikatelů. Jste tedy mnohem mírnější než ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09....

Jan Mládek: Po debatách a určitém vývoji jsme v tomto bodě během posledních měsíců došli k výraznému posunu. Nyní plánujeme snížit paušály až na úroveň roku 2004, tedy stejně jako to neúspěšně navrhoval ministr Kalousek. To znamená, že například živnostníci by místo dnešních 80 nebo 60 procent mohli odečítat jen 25 procent.

A.cz: Chcete současně omezit paušály jen pro drobné podnikatele, například výší obratu tak, jak to zvažuje ODS?

Ano. Paušály by se měly vrátit ke svému původnímu účelu, kterým bylo snížit administrativní zátěž pro drobné živnostníky.
Chceme, aby je mohli využívat jen podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, tedy s obratem pod jeden milion korun ročně.

A.cz: A co třetí možné omezení, které nakonec preferuje současná vládní koalice? Tedy aby všichni, kdo uplatňují paušály, nemohli současně využívat daňové slevy či bonusy na dítě?

To už bychom do toho nepletli. Myslím, že je to od koalice nesystémový blábol a moc jsme nepochopili, proč to prosazují.

A.cz: Ve vašem daňovém programu teď připouštíte, že „v případech některých živností je jedinou cestou k placení alespoň nějakých daní znovuzavedení minimální daně". O které živnosti by se jednalo?

Vím, že to není žádné perfektní opatření a chápu, že tam můžou vznikat různé podivné situace. Ale na druhou stranu to umožňuje vybrat alespoň nějakou základní sumu od těch skupin, kde to jde standardním způsobem velice těžko...

A.cz: Ale jak chcete ty skupiny definovat?

Přiznám se, že nevím, proč tam máme tu zmínku o "některých živnostech". Myslím, že návrat minimální daně by se měl týkat všech podnikatelů. Přinejmenším po dobu, kdy bude nízká platební morálka, jako jakási pojistka...

A.cz: Takzvanou minimální daň musely OSVČ platit v letech 2004 až 2007 za dosud poslední vlády ČSSD. I když měly nižší zisk nebo byly ve ztrátě, vztahoval se na ně minimální základ daně ve výši zhruba 120 tisíc korun ročně, při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka tak vycházela daň nejméně 7300 korun. Ty částky by dnes vypadaly podobně?

Ano, byly by na zhruba tehdejší úrovni, ale navýšené o inflaci. Vše by se opět odvíjelo od průměrné mzdy v České republice.

Grafika

Co nás čeká po volbách? Seznamte se s daňovými plány ČSSD

Speciální daň pro největší firmy
A.cz: Vyšší daně než dosud by podle ČSSD neměli platit jen podnikatelé, ale také firmy. Chcete zvýšit daň z příjmů právnických osob z 19 na 21 %, vrátila by se tedy na úroveň roku 2008...

A současně navrhujeme zavést i vyšší sazbu - 30 procent - pro velké firmy ze sektoru finančnictví, energetiky a telekomunikací. Jde obvykle o firmy, které působí v oligopolním prostředí, velmi daleko od ideálu dokonalé konkurence. Dvě sazby existují například ve Velké Británii, Španělsku nebo Nizozemsku.

A.cz: Jak je ale chcete přesně definovat? Výší obratu, nebo třeba podílem na trhu?

Především by byly definovány těmi obory, tedy telekomunikace, finančnictví a energetika. Pokud jde o velikost, tak se přiznám, že je to věc, o které vedeme debatu. Nerad bych, aby to postihlo malé a střední firmy. Tu přesnou definici vyřešíme, až se bude dělat zákon.

A.cz: Jak zabráníte logické reakci těch dominantních společností, tedy zvýšení cen pro zákazníky?

Prostě některé věci budeme muset určit regulací, s tím jako sociální demokracie nemáme žádný ideologický problém. Posílila by role regulačních úřadů - šly by do struktury nákladů a rozhodovaly, co těm velkým firmám uznají nebo neuznají jako náklady.

Bez hospodářského růstu to nevyřešíme
A.cz: Před minulými volbami jste plánovali, že do roku 2017 sestavíte vyrovnaný státní rozpočet. Můžete jednoduše popsat, jak se chcete zbavit zhruba stomiliardových ročních schodků?

Velice zjednodušeně - vedle omezení korupce a zvýšení některých daní, které ale už dále nezatíží nízkopříjmové ani středněpříjmové skupiny, musíme podpořit hospodářský růst, jinak to nemá řešení.

A.cz: Takže spoléháte hlavně na to, že díky vyššímu růstu ekonomiky získá státní rozpočet vyšší příjmy...

Každopádně nemůžeme tolik škrtit ekonomiku jako současná vláda, která naprosto podceňuje význam domácí poptávky. Chceme podporovat přímé zahraniční investice, export...
Mimochodem na rozdíl od současné vlády si myslíme, že hlavním exportním trhem zůstane Evropská unie. Jenže to je o poctivé práci v Bruselu, nudném a složitém hledání koalic tak, abychom vyjednali dobré podmínky pro české podnikatele.

 

Ing. Jan Mládek CSc.

  • Stínový ministr financí