ČSSD představila své programové priority pro zvýšení transparentnosti ve financování politických stran

ČSSD představila své programové priority pro zvýšení transparentnosti ve financování politických stran

ČSSD dnes na veřejné panelové diskusi představila svá programové řešení v oblasti „Financování politických stran a politických nadací“. Sociální demokracie dlouhodobě prosazuje omezení finančních nákladů na volební kampaně či zřízení transparentních volebních účtů tak, aby se zásadním způsobem zvýšila transparentnost financování politických stran.

Programové návrhy ČSSD v této oblasti vycházejí z následujících principů:

  • Maximální transparentnost – zvláštní účty pro financování kampaní, zveřejňování výročních zpráv a  zpráv z kampaní včetně výpisů z účtů na internetu
  • Výdajové limity na  kampaně – omezení plýtvání, megalomanství a nutnosti shánět dostatečné prostředky od soukromých donátorů
  • Financování stran z veřejných zdrojů – veřejné financování by mělo mít zásadní podíl na  financování stran, jde o zásadní opatření proti korupci a proti prorůstání politiky a ekonomických struktur a omezení fenoménu podnikatelských a  marketingových stranických projektů, výše příspěvku odvozena od podpory ve  volbách
  • Občanský princip v soukromém financování stran – každý občan by měl mít stejnou možnost ovlivňovat politické rozhodování, a to i v oblasti financování stran – zákaz darů stranám od právnických osob, limit výše darů od fyzických osob
  • Politické nadace – část peněz pro politické strany z veřejných zdrojů by tyto strany mohly věnovat na  budování svého odborného zázemí, tedy na tzv. politické nadace, které se  osvědčily např. v sousedním Německu, smyslem je dlouhodobé zkvalitňování odborného zázemí politiky, demokratické politické soutěže a  veřejného politického diskursu

Senátoři ČSSD spolu se senátory dalších klubů v Senátu již předložili návrh novely zákona o sdružování v politických stranách, který vychází z velké části se shora uvedených principů. Návrh by měl být projednán ve druhém čtení na nejbližší schůzi Senátu a v případě schválení postoupen k dalšímu projednávání v Poslanecké sněmovně.

Obdobné principy prosazuje ČSSD i do právě projednávaného volebního zákona pro přímou volbu prezidenta.

Pokud nebudou přijata tato zásadní opatření a budou vládní koalicí nadále blokována, je ČSSD připravena v případě volebního úspěchu po příštích volbách do Poslanecké sněmovny prosadit je co nejdříve.

Sociální demokracie představila programové plány jako dokument k diskusi s tím, že oceníme zapojení odborné i široké veřejnosti a uvítáme připomínky a poznámky k prezentovaným cílům.

Své připomínky posílejte prosím na email: programpodlevas@socdem.cz

Jiří Dienstbier, místopředseda ČSSD a stínový ministr spravedlnosti

Programový návrh ČSSD pro oblast financování politických stran najdete na webu ČSSD: https://www.cssd.cz/kalendar/panelova-diskuze-financovani-politickych-stran-a-zrizovani-politickych-nadaci