ČSSD předkládá zákon o odložení vládní penzijní reformy na rok 2015

ČSSD předkládá zákon o odložení vládní penzijní reformy na rok 2015

19.10.2012 Poslanci sociální demokracie předloží v příštím týdnu v Poslanecké sněmovně návrh zákona na odložení vládní důchodové reformy. Záměrem ČSSD je postupně zastavit privatizaci peněz důchodců prostřednictvím spuštění tzv. 2. pilíře penzijní reformy. Vzhledem k současnému legislativnímu chaosu a chybám, které se objevují ve schválených zákonech, navrhuje ČSSD odložení startu reformy o dva roky tak, aby o její podobě mohli definitivně rozhodnout občané v příštích volbách do Poslanecké sněmovny, které se musí uskutečnit nejpozději v první polovině roku 2014.

Vládní návrh důchodové reformy je nespravedlivý a vysoce rizikový. Výhody přináší pouze nejbohatší skupině občanů a soukromým penzijním fondům, naopak oslabuje sociální solidaritu bohatých s chudými a významně narušuje dosavadní fungování systému. Je nepřijatelné, aby pravicová vláda pokračovala ve své likvidační sociální politice i poté, kdy ji lidé v podzimních volbách jednoznačně odmítli. Chceme důstojné stáří pro seniory. Proto navrhujeme ponechat důchody pod kontrolou státu a upravit stávající jediný důchodový systém tak, aby mohl spolehlivě fungovat i v budoucnu,“ uvedl Bohuslav Sobotka.

Hlavní důvody, proč ČSSD odmítá vládní plán na zavedení tzv. 2. pilíře penzijní reformy:

  • Reforma ohrozí základní sociální potřeby občanů, mezi nimiž zaujímají mimořádně důležité místo důchody.
  • Reforma povede k růstu státního dluhu (v krátkodobém a střednědobém výhledu).
  • Reforma povede k dalšímu zdražování (zvyšování daně z přidané hodnoty), dalšímu zhoršení podmínek pro přiznávání starobních a invalidních důchodů, popř. ke snižování výše přiznávaných, popř. vyplácených důchodů či omezování valorizace důchodů.
  • Reforma ohrozí do budoucna fungování jediného důchodového systému, který spolehlivě zajišťuje pravidelné doživotní důchody našim občanům a může po úpravách tuto funkci plnit i nadále.
  • Reforma by způsobila rychlý růst chudoby rozsáhlých skupin starých občanů.
  • Reforma bude výhodná pouze pro malý zlomek občanů (bohatých) a soukromé finanční společnosti. Ohroženi budouzejména zaměstnanci s nízkými, podprůměrnými nebo průměrnými příjmy, kteří si vzhledem k životním nákladům nemohou průběžně odkládat dostatečné finanční prostředky na zajištění ve stáří nebo při vzniku invalidity, a kteří i s ohledem na fyzické vyčerpání, možnosti a dostupnost zdravotní péče se dožívají také nižšího věku ve srovnání s příjmově silnými skupinami obyvatel.

Řešení ČSSD naopak umožní zajistit rovnováhu příjmů a výdajů průběžného důchodového pojištění, nezvýší zátěž veřejných rozpočtů výdaji na důchodový systém a zároveň zajistí, že vlastní důchodové příjmy občanů se i v dlouhodobé perspektivě nesníží.

ČSSD pro spravedlivé řešení penzí: 

  • Ponechání důchodů pod kontrolou státu – jediný důchodový systém.
  • Parametrické úpravy tohoto systému – soustředění finanční, ekonomické a organizační kapacit na transformaci současného penzijního připojištění se státním příspěvkem do dobrovolného doplňkového důchodového systému založeného na individuálním spoření u penzijních společností se státní podporou a vytvoření podmínek pro „nepenalizovaný“ dřívější odchod do starobního důchodu pro zaměstnance, kteří vykonávali po dlouhou dobu práce, které nadměrným způsobem zatěžují organismus (zvl. teplem, prachem, hlukem, vibracemi, chemickou či fyzickou zátěží) a prokazatelně snižují, popř. zcela vylučují jejich schopnost pracovat po 60. roce věku.