ČSSD předkládá návrh zákona na regulaci exekuce

ČSSD předkládá návrh zákona na regulaci exekuce

11.04.2014 Sociální demokraté se přesně podle předvolebních slibů vrhli v Poslanecké sněmovně na problematiku tzv. mobiliární exekuce, tedy zabavování movitých věcí exekutorem v místě bydliště dlužníka. Předkládají návrh zákona, který konečně jasně stanoví, co nemůže být lidem tímto způsobem zabaveno. Novinka mimo jiné zastaví dosavadní výkladové spory.

Stávající právní úprava má dvě velká a nezřídka zneužívaná negativa – jednak jen velmi úzce stanovuje okruh věcí, na které nelze exekuci vztáhnout, a jednak kvůli své přílišné obecnosti přináší výkladové spory.

Předkladatelé novely, poslanci ČSSD  Jeroným Tejc a Jaroslav Foldyna, proto navrhují rozšíření seznamu věcí, které v exekuci zabavit ze zákona jednoduše nepůjde. Nová úprava by měla přispět k tomu, aby byly zabavovány pouze věci, které lze zpeněžit za částky, které mohou sloužit k úhradě dluhu, a jejich zabavením není snižována důstojnost dlužníka.

Zabavování věcí malé hodnoty, dětských hraček nebo vybavení nutného k běžnému životu (pračka, lednička) vedlo podle předkladatelů mnohdy k nepřiměřenému nátlaku na dlužníka nebo jeho rodinu hraničící s trestním právem a místo úhrady dluhu vedlo pouze k traumatizujícím zážitkům zúčastněných, mnohdy jen příbuzných dlužníka.

„Do exekucí nezabavitelných věcí bude po změně zákona zařazeno kromě běžného oblečení a obuvi také obvyklé vybavení domácnosti, tedy mimo jiné postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, peřiny a ložní prádlo,“ jmenuje předseda ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Jeroným Tejc.

Kromě uvedených položek se ruka exekutora nebude díky novému zákonu moct dotknout ani studijní a náboženské literatury, dětských hraček, snubních prstenů, písemností osobní povahy, obrazových snímků a zvukových záznamů, které se týkají dlužníka nebo jeho rodiny.

Zabavit v exekuci nebude nově možno ani zdravotnické potřeby důležité pro dlužníka či  člena jeho domácnosti a finanční hotovost do výše odpovídající dvojnásobku životního minima. Zákon rovněž počítá s tím, že dlužník v exekuci nepřijde o věci, jejichž hodnota zjevně nepřesahuje 1000 korun.

„Exekuce má uspokojit nároky věřitele způsobem běžným v civilizované Evropě, nikoliv připomínat přepadení,“ podotýká poslanec Jaroslav Foldyna s tím, že návrh zákona již podpořil poslanecký klub ČSSD.

„Jsme připraveni zákon ve sněmovně prosadit. S žádostí o jeho podporu proto oslovíme koaliční i opoziční poslance. Zabavování věcí, jejichž prodejem nelze získat potřebné prostředky k úhradě dluhu, nemá opodstatnění.  Smyslem exekuce je zaplacení dluhů věřiteli, nikoliv úplná likvidace nebo šikana dlužníka, jeho dětí či rodičů,“ uzavírá Jeroným Tejc.

Pro další informace kontaktujte prosím Jeronýma Tejce (606 740 781) a Jaroslava Foldynu (602 100 460).

Tiskové oddělení