ČSSD požaduje, aby byl poplatek za pobyt v nemocnici limitován

ČSSD požaduje, aby byl poplatek za pobyt v nemocnici limitován

09.08.2013 Reakce stínového ministra zdravotnictví S.Němečka na informaci deníku Právo, že regulační poplatek za pobyt v nemocnici bude mít nová pravidla:

ČSSD trvale odmítá všechny druhy regulačních poplatků, neboť je považuje za bariéru rovného přístupu ke zdravotní péči pro  nízkopříjmovou  část obyvatel, především pro seniory a rodiny s dětmi. Tzv. regulační poplatky považujeme za popření ústavního práva na bezplatnou zdravotní péči.

V tomto volebním období došlo k dalšímu výraznému zhoršení v přístupu občanů ke zdravotní péči. Byla to odcházející pravicová vláda Petra Nečase a Miroslava Kalouska, která prosadila navýšení tzv. regulačního poplatku za den hospitalizace z 60 Kč na 100 Kč. Toto navýšení přitom nebylo jakkoliv zdůvodněno.  Pro část našich občanů, především seniorů se tak hlavně dlouhodobá lůžková péče stala jen obtížně dostupnou. Považujeme za velký úspěch ČSSD, že Ústavní soud na základě ústavní stížnosti našich poslanců dne 2. července letošního roku tento regulační poplatek s účinností k 31. 12. 2013 zrušil.

ČSSD má jako jednu z hlavních programových priorit zrušení regulačních poplatků za návštěvu lékaře, za využití lékařské pohotovosti i regulační poplatek za recept. Souhlasíme pouze s poplatkem za úhradu stravy pacientem během hospitalizace, a to ve výši maximálně 60 Kč za den.  Od tohoto poplatku by byly plně osvobozeny děti do 18 let. Rovněž v souladu s odůvodněním  nálezu  Ústavního soudu ze dne 2.7.2013 trváme na tom, že i tento  poplatek musí být omezen maximálně na 30 dní v roce pro jednotlivého hospitalizovaného pacienta.

ČSSD  považuje dostupnou zdravotní péči  pro každého občana bez ohledu na jeho finanční možnosti za svou základní programovou prioritu.

 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

  • stínový ministr zdravotnictví