ČSSD pokračovala v zodpovědném hospodaření i v roce 2013

ČSSD pokračovala v zodpovědném hospodaření i v roce 2013

26.03.2014 ČSSD dnes zveřejnila výroční finanční zprávu o svém hospodaření v roce 2013, ve kterém dosáhla jednoho z nejlepších hospodářských výsledků za posledních deset let. Výnosy činily 290,6 miliónu korun, náklady 255,7 miliónu korun a hospodářský výsledek dosáhl 34,9 miliónu korun - přebytek hospodaření tak byl oproti předpokladům více než třikrát vyšší.

Sociální demokracie opakovaně dosáhla tohoto velmi dobrého hospodářského výsledku bez výrazných sponzorských darů (ty dosáhly výše 4,1 milionu korun), především díky odpovědné rozpočtové politice a důsledné realizaci dlouhodobého programu úsporných opatření. Strana dodržuje zásady transparentnosti, provádí průběžný audit svého hospodaření a postupně snižuje dluhovou službu i závazky vůči akciové společnosti Cíl (pokles o 50% od roku 2011).

ČSSD veškeré své aktivity financuje bezproblémově dle schváleného rozpočtu na všech úrovních řízení. „Rok 2013 byl v oblasti hospodaření opět jedním z nejlepších v naší novodobé historii. Výrok auditora k výroční finanční zprávě je bez výhrad,“ uvedl místopředseda strany pro hospodaření Martin Starec.

Počátkem minulého roku se uskutečnily prezidentské volby, kde ČSSD podpořila svého kandidáta finančním darem ve výši 9,4 milionu korun. Rok 2013 byl ale i rokem předčasných voleb do Poslanecké sněmovny PČR. ČSSD odsouhlasila strop svých finančních nákladů ve výši 90 milionů korun, skutečnost byla ale nižší – celkové náklady činily nakonec 86,6 milionu korun. V závěru roku pak vzhledem doplňovacím volbám do Senátu PČR uvolnila částku 800 tisíc korun.

V prosinci minulého roku byla po dohodě s odborovou organizací vyplacena záloha na roční odměny zaměstnancům strany, v dubnu tohoto roku pak bude vyplacen doplatek v celkové výši 1,6 milionu korun.

Ing. Martin Starec

  • Místopředseda ČSSD pro hospodaření