ČSSD odmítá utracení stamilionů za projekty elektronických voleb

ČSSD odmítá utracení stamilionů za projekty elektronických voleb

17.10.2012 Vláda dnes projedná zprávu ministra vnitra o možnosti zavedení elektronického hlasování ve volbách. ČSSD důrazně odmítá, aby pod rouškou přípravy elektronického způsobu hlasování náš stát v době krize utrácel stovky milionů korun na pilotní projekty a přípravu, když je téměř jisté, že elektronické hlasování nebude v ČR zavedeno přinejmenším v příštích deseti letech. Za současné vlády navíc hrozí riziko dalšího „elektronického tunelu“.

Argumenty proti změně voleb z osobních na elektronické:

Zvýšené náklady

Elektronický systém by náklady státu nesnížil, ale naopak výrazně zvýšil. Náklady na eVolby by byly přičteny ke stávajícím nákladům.  Jen pilotní projekt by měl přijít na 112 mil. Kč, vybudování systému eVolby nejméně na 230 mil. Kč. Výsledky stávající vládní garnitury na poli elektronizace veřejné správy by nás měly vést k opatrnosti.  Stačí jen zmínit poslední perly na poli informačních systémů – registr vozidel, informační systém na vyplácení sociálních dávek, základní registry, IZIP atd.

Možnost ovlivnění výsledku voleb

Při dnešních technických možnostech i přes nákladné zabezpečení není možné vyloučit manipulaci voleb či ztrátu dat a z toho plynoucí nutnost opakování voleb. Hackerské útoky na státní a jiné instituce posledních měsíců tato rizika prokazují.

Riziko ztráty anonymity hlasování

Tajnost voleb je jeden ze základních požadavků. Obava z prolomení anonymity při napadení systému může řadu lidí od voleb odradit (například obava o ztrátu zaměstnání, dopady na přátelské nebo rodinné vztahy).

Nedůvěra v elektronický systém

Řada voličů by nedůvěřovala elektronickému systému a především výsledkům, které by byly takto získány. Demokracie je založena právě na důvěře ve volby. Ztráta této důvěry a z toho plynoucí legitimity volených orgánů je příliš velkým rizikem, které nelze vyvážit případnými pozitivy elektronických voleb (rychlost zpracování, komfort pro některé voliče apod.)

Zpochybnění výsledku a riziko soudních sporů

Nedávné případy nejen v Krupce ukázaly, že nakupování volebních hlasů neustalo. S ohledem na nemožnost zajistit v elektronických volbách osobní ztotožnění voliče, těchto případů by výrazně přibylo (např. obchodování s osobními přístupovými kódy pro elektronické hlasování).  Důsledkem by byly opakované soudní spory a z toho plynoucí opakované volby.

Omezená kontrola výsledků

Na rozdíl od ručního přepočítání a možnosti ověřit pravdivost zápisu volební komise na webu ČSÚ každým členem okrskové volební komise, bude možnost kontroly výrazně omezena.

Negativní zkušenosti z jiných zemí

Nejvyspělejší demokratické země jako Německo, Nizozemí či Irsko po prvotních pokusech od elektronického způsobu zcela ustoupily. Náklady na tento projekt v Irsku v roce 2010 přitom dosahoval 54 mil. EUR. Ani v oblasti informačních technologií vyspělé Finsko po provedení pilotního projektu nebude nový systém zavádět.

Závěr

Problematika e-voleb je natolik vážná a společensky významná, že si zasluhuje mnohem odpovědnější přístup ze strany státu. Proto je nezbytné, a to ještě před jakýmkoliv rozhodnutím, nejprve posoudit a vypořádat celé spektrum otázek - legislativní, bezpečnostní, organizační, ekonomické, technické, lidské a sociální aspekty, atd. Bylo by to jen mrhání důvěrou občanů k problematice elektronizace veřejné správy, neefektivní vynaložení finančních prostředků a další nefunkční informační systém.

 

JUDr. Jeroným Tejc

  • předseda Poslaneckého klubu, poslanec Parlamentu ČR
  • stínový ministr vnitra