ČSSD obnoví aktivní politiku zaměstnanosti, kterou zlikvidovala Nečasova vláda

ČSSD obnoví aktivní politiku zaměstnanosti, kterou zlikvidovala Nečasova vláda

24.05.2012

ČSSD pokračuje ve veřejných debatách s občany a odborníky, ve kterých postupně představuje programová opatření pro zlepšení společenského, hospodářského a sociálního stavu České republiky, s nímž je hrubě nespokojena většina našich občanů. Dnes představí ve veřejné panelové diskusi své návrhy pro oblast zaměstnanosti. Tato diskuse se uskuteční od 17 hodin v Kulturním domě Krakov, Těšínská 600, Praha 8 (sídliště Bohnice).

Sociální demokracie odmítá pravicovou politiku vlády Petra Nečase, kdy namísto systémové podpory politiky zaměstnanosti a tvorby nových pracovních míst způsobil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP09) chybnou sociální reformou faktický rozvrat do té doby plně fungující sítě Úřadů práce, přeměňuje je na místa pouhých výplat sociálních dávek a nyní dokonce hodlá péči o nezaměstnané svěřit do rukou zcela privátních pracovních agentur.

Programové návrhy ČSSD politiky zaměstnanosti vycházejí z následujících principů:

  • Rozvoj prorůstové hospodářské politiky, jejíž součástí bude i výrazné rozšíření nabídky pracovního uplatnění ve veřejných sociálních službách.
  • Zásadní posílení aktivní politiky zaměstnanosti, v níž uplatníme princip flexijistoty – nikoliv tedy záruky jistoty pracovního místa, nýbrž jistoty pracovního uplatnění.
  • Rozvoj regionální politiky zaměřené na boj s vysokou nezaměstnaností.
  • Podpora širokého sociálního dialogu s přizváním sociálních partnerů na všech úrovních.

„ČSSD budeme podporovat takové daňové zatížení podniků a firem, které povede ke zvýšení finančních zdrojů na aktivní politiku zaměstnanosti. Bude rozšiřovat perspektivní veřejné investice do infrastruktury. Podporovat střední a malé firmy v obcích a krajích veřejnými zakázkami do místní infrastruktury a výstavby bytů, vč. sociálního bydlení. Zaměří se na podporu tvorby pracovních míst především ve veřejných službách,“ sdělil předseda sociální odborné komise ČSSD a kandidát na senátora prof. Martin Potůček, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha.

Veřejné diskuse se dnes zúčastní i přední čeští odborníci, například ředitel CERGE-EI doc. ing. Štěpán Jurajda, analytik ČMKOS ing. Martin Fassmann a profesor MU Brno, sociolog Tomáš Sirovátka. 

Sociální demokracie představuje všechny své programové plány jako podnět k diskusi s odbornou i nejširší veřejností a uvítá její připomínky a poznámky k prezentovaným cílům v rámci panelové diskuse či elektronické (email: programpodlevas@socdem.cz) či písemné komunikace.

Dokumenty ke stažení

Politika zaměstnanosti - Programové teze pro veřejnou debatu

Kompletní návrhy ČSSD pro oblast zaměstnanosti jsou k dispozici na webu ČSSD