ČSSD nesouhlasí s vládou schválenou novelou zákona přenášející odpovědnost za bezpečnost v ulicích na obce!

ČSSD nesouhlasí s vládou schválenou novelou zákona přenášející odpovědnost za bezpečnost v ulicích na obce!

22.08.2012 Je evidentní, že vládou P. Nečase dnes projednávaná změna má jasnou motivaci – posílit městské a obecní policie, které by měly nahradit chybějící policisty. Zatímco v roce 2004 disponovala Policie ČR 47 tisíci policistů, nyní jich není ani 39 tisíc. A jejich počet se bude snižovat i v příštích letech, neboť ministr vnitra Jan Kubice neumožnil spuštění náboru nových policistů v dostatečném počtu. Už dnes ve třetině místních a obvodních oddělení policie ČR nedosahuje počet policistů potřebných 15 a jejich činnost je do budoucna ohrožena. U části z nich pak hrozí úplné zrušení. Rozpočet ministerstva vnitra má oproti roku 2010 klesnout v roce 2014 až o neuvěřitelných 25 %.

Zákon posilující pravomoci strážníků je snahou pravicové vlády ještě více přenést odpovědnost za bezpečnost v ulicích na jednotlivé obce a města. Ta budou navíc muset omezit výdaje v jiných oblastech a posilovat rozpočty městských policí. Alespoň pokud budou chtít zajistit alespoň dosavadní standard bezpečnosti svých obyvatel. Takové řešení je nejen nesystémové, ale především odporující smyslu a důvodu vzniku obecních policí – tedy zajištění pořádku v obci. Zásadně nesouhlasím s tím, abych se jako občan tohoto státu, cítil bezpečně či nebezpečně ve městě podle toho, jak bohatá je daná obec a kolik může uvolnit na obecní policii. Zajištění bezpečnosti na celém území je jednou ze základních funkcí státu – ne obcí a měst.

Přestože si dovedu představit novou pravomoc jako je kontrola živnostenských provozoven jako jsou herny či kasina, je pro mne celkově návrh nepřijatelný. Především nemohu souhlasit s posilováním pravomocí strážníků na úseku dopravy, aniž by je doprovázelo zvýšení jejich kontroly ze strany nezávislého orgánu. Pokud se dnes policisté musí podrobovat testům integrity a kontrole Generální inspekce bezpečnostních sborů, strážníci mají dohled velmi omezený. S ohledem na často diskutovanou korupci při řešení dopravních přestupků si dovedu posílení pravomocí představit jen tehdy, bude-li doprovázeno podřazením obecních policí pod kontrolu GIBS. Tento můj pozměňovací návrh rozšiřující pravomoci GIBS i na tuto oblast však pravice při projednávání uvedeného zákona hlasováním odmítla. Pro oblast nahlížení do registrů platí má výhrada obdobně.

Bezpečnost občanů je jednou z priorit ČSSD, podívejte se, jaká máme připravena programová řešení pro tuto oblast.

 

JUDr. Jeroným Tejc

  • předseda Poslaneckého klubu, poslanec Parlamentu ČR
  • stínový ministr vnitra