ČOI: Prodej ojetých motorových vozidel s četnými nedostatky

ČOI: Prodej ojetých motorových vozidel s četnými nedostatky

30.03.2015 Česká obchodní inspekce dnes představila výsledky kontrolní akce z posledního čtvrtletí loňského roku, zaměřené na nabídku a prodej použitých motorových vozidel. Cílem bylo ověřit, jakým způsobem prodávající poskytují informace o jejich vlastnostech, zejména počtu ujetých kilometrů, a také jak spotřebitele informují o podmínkách uzavření kupní smlouvy na vozidlo, včetně možnosti platby prostřednictvím spotřebitelského úvěru.

Výsledky prokázaly při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel závažné nedostatky – zejména jednání prodávajících v rozporu s požadavky odborné péče, neboť neposkytovali pravdivé údaje např. o stavu vozidla, počtu předchozích majitelů či skutečném počtu najetých kilometrů. Porušení obecně závazných předpisů bylo zjištěno u 63,1 % všech kontrol. U 19 vozidel z celkového počtu 47, na něž byly vypracovány znalecké posudky, byly zjištěny velké rozdíly mezi vlastnostmi deklarovanými prodávajícími a jejich skutečným stavem. K těm největším patřilo umělé snížení počtu skutečně najetých km (až o 236 665 km), neposkytnutí informace o tom, že vůz byl třikrát havarován, atd.

Výsledky představila ČOI necelý měsíc po zveřejnění studie Evropské komise, která rovněž poukazovala na problémy trhu s ojetými vozy v celé EU (https://www.sehnalova.cz/clanek/trh-s-ojetymi-vozy-v-eu-zustava-nadale-velmi-problematicky-2015-3-18.html).

Jak jsme již informovali, problémy se stáčením tachometrů se v České republice objevují dlouhodobě. Olga Sehnalová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, již v loňském roce kvůli podvodům se stáčením tachometrů interpelovala Evropskou komisi:

„Informace o původu a historii vozidel ukazují, že v České republice bylo přetočeno až 220 000 tachometrů osobních aut, nejčastěji až o 100 000 najetých kilometrů. Dnešní prohlášení České obchodní inspekce je jen dalším z řady důkazů o podvodech na spotřebitelích, kteří se rozhodnou pořídit ojetý automobil. Při zjištění manipulace s tachometrem za účelem snížení záznamu o ujeté vzdálenosti nebo zkreslení takového záznamu by měl podle Evropské komise, která takto reagovala na moji interpelaci, členský stát viníka odpovídajícím způsobem potrestat, protože se nejedná o legální činnost. Souhlasím s ministrem Mládkem, že přetáčení tachometrů se i u nás musí stát trestným činem s účinným vymáháním jasně nastavených pravidel.“

Celá zpráva ČOI: https://www.coi.cz/ojeta-vozidla-vysledky-kontrol-2014-nc1423/

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu