Co se to děje ve školství?

Co se to děje ve školství?

24.04.2015 Amnesty International volá po jednotném stanovisku vlády o rovném přístupu ke vzdělávání Romů v ČR.

Když jsem viděl v televizi vystoupení generálního tajemníka Amnesty Salilu Shetty, tak jsem poprvé pocítil poctivý vztek i beznaděj. O čem to vlastně mluví Ti lidé, kteří pod rouškou problému diskriminace neustále urážejí občany této země, učitele a přitom díky tomu mají teplá a dobře placená místa?

Znám mnoho škol a něco o školství snad i vím za těch 30 let a pokud je někde problém, tak je v lidech samotných. Nikdo nicméně nezmínil, když mluvil o podílu romských dětí ve školách s odlišným vzdělávacím programem o tom, že vše musí být realizováno na žádost a s informovaným souhlasem rodičů.

Nikdy jsem žáky nerozlišoval podle etnika ani jinak. Žák jako žák, dítě jako dítě a takto pracuje většina učitelů, kteří se této práci věnují i za peníze, které dostávají. Neustále píšou nějaké programy a systém péče v našem školství již v roce 1992 obdivovali u kolegů v Dánsku, kde jsem pobýval.

Od té doby jsme ušli další kus cesty. Je čas si začít klást si otázku kdo poškozuje Českou republiku a co z toho má? Proč na porušení zákona nepodají stížnost na ČŠI, pokud o něčem takovém konkrétním ví. Bojím se, že nás začínají řídit podivné organizace, jejíž cílem je podkopávat autority a tím i celý demokratický systém.

A ještě nakonec? Jsou ve zbytku Evropy tak dokonalí? Jeden stát dokonce lidi odvážel. Vzdělávání se řídí zákonem 561 a ten mluví jasně. Stačí si jej přečíst.

Amnesty International volá po jednotném stanovisku vlády o rovném přístupu ke vzdělávání Romů v ČR

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR