Co se skrývá za „průměrným rizikem“ korupce v resortu obrany

Co se skrývá za „průměrným rizikem“ korupce v resortu obrany

31.01.2013 Zpráva Transparency International vyhodnotila Ministerstvo obrany ČR jako resort s „průměrným rizikem“ korupce, a to při srovnání s 82 zeměmi světa. Česká republika byla zařazena do skupiny C, mimo jiné země spolu s Bulharskem, Chorvatskem. Francií, Řeckem, Maďarskem, Itálií, Polskem, Španělskem, Lotyšskem a Slovenskem. Podle tohoto hodnocení má ČR formálně nastaveny všechny mechanismy, ale jejich efektivita a funkčnost je sporná.

Souhlasím s tím,že rezervy existují v předcházení korupčních rizik ve finančním řízení a akvizicích. A zajisté by bylo vhodné zkvalitnit kontrolní mechanismy na všech úrovních. Nicméně z mého pohledu je celý systém špatně nastaven, protože se neopírá o strategické a střednědobé plánování, koncepci modernizace armády a reálné možnosti rozpočtu kapitoly 307. Mnohé vojenské akvizice byly a jsou prováděny ad hoc, zejména citlivé nákupy pro zahraniční mise. A to bez ohledu na celkové náklady, včetně dodávek náhradních dílů, výdajů na servis, modernizaci v čase a s ohledem na technický život nakupujících položek.

Národní úřad pro vyzbrojování musí vycházet z požadavků armády na základě dlouhodobé koncepce modernizace české armády. Tyto požadavky pro potřeby výběrového řízení musejí být posouzeny a analyzovány nezávislými odborníky z vojenských technických a výzkumných ústavů, a to nejen z pohledu plnění takticko technických požadavků, reálných potřeb armády, možností rozličných variant řešení či z pohledu cenové analýzy. Tato analýza by měla brát ohled i na zachování schopností domácího obranného průmyslu, zajištění zaměstnanosti, výběr daní a odvodů, zejména v případě nákupu mimo Českou republiku.

Z tohoto pohledu je nezbytné, aby každý nákup ze zahraničí měl jedno z hodnotících kritérií míru spoluúčasti českých firem na dané zakázce, a to minimálně ve výši 40%.

 Při pořízení nákupu přes NSPA (NATO Support Agency, dříve NAMSA) je základem přesná specifikace požadavků, akvizici je nutno rozložit v čase a množství na základě finančních možností a aktuálních potřeb armády. A zejména je nutno dlouhodobě plánovat potřeby naší armády tak, aby se podniky z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu mohly připravit na budoucí potřeby a případnou modernizaci v AČR. Předvídatelnost a transparentnost celého průběhu akvizice je nejlepším lékem na možné korupční chování. Základním předpokladem pro kvalitně připravené, transparentní a efektivní vojenské nákupy je personální posílení odborníků v Národním úřadu pro vyzbrojování.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu