Co říká Národní zpráva Social Watch 2017 Česká republika: Opět druhý svět

Co říká Národní zpráva Social Watch 2017 Česká republika: Opět druhý svět

19.07.2017 Jako každoročně vydává Social Watch svoji národní zprávu. Přes řadu pozitivních věcí, které se podařilo současné vládě prosadit, zůstává naše země mimo první svět zemí západní Evropy. Ukazuje se totiž, že se stále klopýtá na cestě k solidární společnosti a přes ekonomický růst, nejnižší nezaměstnanost i zvýšení reálné mzdy o 3,5%, za vyspělými zeměmi zaostáváme.

Nejen ženy samoživitelky či jednočlenné domácnosti seniorů, zejména žen, jsou ohroženy chudobou, ale existuje i příjmová chudoba (cca 14 500Kč hrubého). Naše země s mírou příjmové chudoby 9,7% je na tom relativně dobře, a to přesto, že se to týká milionu občanů. Problémem je vysoká koncentrace domácností, pohybující se těsně za hranicí příjmové chudoby. A to je sociálně křehká situace, na kterou vláda a politici musí reagovat.

Dalším problémem je lichva a obchod s bagatelními dluhy. Více jak 400 tisíc lidí má více jak tři exekuce a více jak 140 000 občanů má více jak deset exekucí. Jen v uplynulém roce bylo zahájeno 600 tisíc nových exekucí, z toho 85% se týká exekucí proti osobám, které již exekuce mají. Je to dlouholeté selhání práva a spravedlnosti v České republice. Teprve za současné vlády se přijala řada opatření, která ztížila výnosnost tohoto obchodu s chudobou.

Národní zpráva Social Watch ukazuje, že to byla právě sociální demokracie, která v Programovém prohlášení vlády ČR a poté v legislativní a exekutivní realitě, prosadila posilování solidarity ve společnosti. To se odvíjí od systému spravedlivějšího rozdělování národního produktu, ať již zvyšováním mezd a platů. Taktéž korunové intervence ČNB, kdy se uměle udržovala hodnota EURa na 27 Kč zpomalila růst životní úrovně našich občanů a naopak posílila tvorbu zisků, zejména nadnárodních korporací. Taktéž je nutno si uvědomit, že 3% českých firem odvádí zisky do daňových rájů.

Sociální demokracie navzdory české pravici či politickému hnutí ANO 2011 hodlá pokračovat v politice zvyšování solidarity a spravedlivějšího přerozdělování národního bohatství. Pokud totiž v nadcházejících volbách ČSSD nebude schopna mluvit do programového prohlášení vlády, nepodaří se zlepšit sociální, environmentální, ekonomickou ani právní realitu v naší zemi a na to doplatí zejména čeští občané. Vždyť řada problémů ve společnosti zůstává a jejich některá řešení jsou popsány v Národní zprávě Social Watch. Ale určitě nejlepším řešením je zvyšování platů, mezd a pravidelná valorizace penzí.

 

Ing. Antonín Seďa

  • místopředsedy poslaneckého klubu sociální demokracie
  • člen Poslaneckého klubu klubu sociální demokracie
  • poslanec PS PČR Zlínského kraje