Co může nabídnout česká armáda v rámci SMART DEFENCE

Co může nabídnout česká armáda v rámci SMART DEFENCE

21.11.2012 Když před deseti lety a poprvé po teroristických útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku zasedala Severoatlantická aliance, v Praze byly přijaty takzvané Pražské závazky. Jejich základem se stala specializace armád NATO a vzájemná spolupráce Aliance. Po deseti letech je nutno konstatovat, že ne všechny přijaté závazky byly splněny, nicméně v některých specializacích máme být na co hrdí. Například naši chemici, biologická ochrana, vojenské nemocnice či speciální síly.

Z tohoto pohledu mě zaráží úvaha ministerstva obrany přestat financovat Centrum biologické ochrany (CBO) v Těchoníně. Pouze připomenu, že centrum vzniklo na základě výše zmíněných závazků vůči NATO za téměř 1,8 miliardy korun a jeho provoz stojí 70 milionů korun ročně. CBO je speciální zařízení s infekční nemocnicí na úrovni stupně biologického zabezpečení BSL 3 a BSL 4 s laboratořemi pro diagnostiku biologických virů. Má nejen kapacity pro vyšetření a léčení vojáků vracejících se z misí, ale je i výukovým, výcvikovým a školícím střediskem pro vojenské a civilní specialisty nejen v rámci naší země, ale i NATO. Tyto schopnosti jsou nejen nezastupitelné, ale ukázaly se jako nutné v případě vyšetřování nákaz ptačí či prasečí chřipkou.

Když na 58.zasedání Parlamentního shromáždění NATO hovořil pan plk.V.Osvald o úspěších JCBRN Defence COE ve Vyškově (Centrum of Excellence pro obranu proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním), vzpomněl jsem si právě na CBO. Vždyť právě tyto schopnosti, mimo jiné potřebné v rámci Integrovaného záchranného systému, nám naši spojenci mohou závidět. V NATO se hovoří o sdílení svých schopností v rámci SMART DEFENCE (chytré obrany). Také v rámci Evropské unie se diskutuje o sdílení schopností a nutné větší spolupráci mezi spojenci. Jsem přesvědčen, že právě naše schopnosti v rámci chemické a biologické ochrany se mohou stát výrazným příspěvkem našim spojencům.

Kromě těchto schopností se hovoří i o budování Centra of Excellence pro výcvik pilotů vrtulníků či o větším zapojení naší Univerzity obrany při výcviku a školení vojáků. Nemohu souhlasit s naší vládou, která se tváří jako rozpočtově zodpovědná, že by měla likvidovat tuto dlouhodobou investici a tím porušit slib daný Severoatlantické alianci. Vždyť CBO není určeno pouze pro vojenské účely, ale také pro civilní ochranu obyvatel. Namísto nákupů nevhodné a drahé techniky by měla armáda uvažovat o minimálně udržení svých schopností k obraně svého území a k ochraně životů a zdraví našich spoluobčanů.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu