Co lze očekávat v předvolební kampani

Co lze očekávat v předvolební kampani

27.08.2013 Podle posledního hodnocení výkonu české ekonomiky je naše země ve špatném stavu, kromě poklesu stavebnictví a průmyslové výroby klesla i průměrná reálná mzda. Sedm let pravicových vlád nejenže nevyvedlo Českou republiku z ekonomické recese, ale zavedlo ji na pokraj politické krize i krize demokratických institucí, o čemž svědčí nedůvěra veřejnosti.

Pravice se bude za každou cenu snažit zachránit, co se dá. ODS si částečně „myje“ hlavu za nedodržení předvolebních slibů a varuje před novými politickými seskupeními bez ideového ukotvení a politického programu. TOP 09 varuje před omezením svobody a demokratického charakteru státu z „Hradu“ či před nastolením autoritářského režimu. Nové, komerčně založené strany ANO 2011 a SPOZ, slibují téměř vše, zejména boj proti zlodějinám a etablovaným politickým stranám. Lidovci varují před návratem pravice a před návratem komunistů k moci. Vším tímto snažením se bude prolínat pravicový antikomunismus.

Pouze ČSSD poctivě a transparentně představila své desatero, s nímž hodlá prosadit funkční a spravedlivý stát, který zachová každému občanovi šanci na důstojný a slušný život.

Na rozdíl od pravice neomezuje demokracii toliko na svobodu slova, ale pojímá ji jako občanskou společnost budovanou na spravedlnosti, solidaritě a rovnosti před zákony. Jasně deklaruje nutnost nápravy pravicových chyb a realizaci sociálnědemokratického volebního programu ke zlepšení situace v České republice. 

Líbilo se mi srovnání, které Miroslava Němcová uvedla v pořadu OVM, kde názorně ukázala rozdíly mezi zavedenými parlamentními politickými stranami se stabilní členskou základnou a nově vzniklými uskupeními, které sice slibují okamžité vyřešení všech problémů, ale jen aby získaly potřebný počet hlasů pro vstup do sněmovny. Aby, tak jako VV, poté zradily své voliče. Podnikatelsky budované či populisticky zaměřené strany nejsou a nebudou sto vyřešit základní problémy české společnosti. A na tom nic nezmění ani známé tváře na jejích kandidátních listinách či mediální kampaň podporovaná významnými podnikateli.

Hlavním problémem České republiky je pokračující nedůvěra občanů v zavedené politické strany, neustálé čekání veřejnosti na spasitele, který problémy společnosti vyřeší za nás. To je velký omyl, nicméně také platí, že volby neprohrávají voliči, ale politické strany. Minulý boj proti politickým dinosaurům se omezil na preferování nových tváří, bez znalosti jejich politických názorů, jejich minulosti a morálních kvalit. Není se co divit, že obměněná Poslanecká sněmovna nebyla schopna dlouhodobě fungovat a že pravice prohospodařila, říkám naštěstí, svůj potenciál 118 hlasů. 

Jako sportovec ctící psaná i nepsaná pravidla se jimi řídím i v politice. Zároveň však jsem vždy vystupoval proti nekalým praktikám, politické korupci či lživým tvrzením. ČSSD je stranou, která si zaslouží důvěru spoluobčanů. Nicméně si musíme uvědomit, že tato důvěra je zavazující pro všechny sociální demokraty, nejen pro ty, kteří budou zvoleni do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR či jmenováni do ministerských pozic Vlády ČR.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu