Co by měl přinést nový rok 2015 občanům České republiky

Co by měl přinést nový rok 2015 občanům České republiky

02.01.2015 Nová koaliční vláda vzešlá z předčasných voleb konečně stabilizovala po sedmi letech vlády pravice situaci v naší zemi. Podařilo se ji stabilizovat ekonomicky podporou spotřeby domácností, zlepšením čerpání evropských fondů, podporou státních investic a podporou exportu českých výrobků. Ukazuje se totiž, že tolik opěvovaná politika volného trhu v globálním světě nefunguje a že je nutno podporovat národní zájmy České republiky. Proevpropská vláda zároveň přispívá k lepšímu obrazu naší země v Evropské unii, i když po pravdě řečeno, stále je nutno zlepšovat komunikaci s panem prezidentem, a to zejména v zahraniční politice. A že situace není jednoduchá je zřejmé při pohledu na bezpečnostní situaci v Sýrii, v Iráku, v oblasti Sahelu a zejména na východní Ukrajině. Přijaté ekonomické sankce vůči Ruské federaci také částečně brzdí dobrý rozjezd českých firem a hledání nových odbytišť pro české výrobky.

Nicméně pro nový rok 2015 je důležitá politická a bezpečnostní stabilita podpořená společenským konsensem. Vnitropolitické události a především kritika pana prezidenta vůči jeho zahraničním postojům a vulgárnímu vyjadřování ukázala, že zajistit soudržnost společnosti bude docela složité. Vládní strany zároveň budou mít v tomto roce své sjezdy a kongresy, ze kterých vzejde jejich nové vedení. Zodpovědnost vlády za soudržnost země je nepřenositelná a bude vyžadovat plnění náročných úkolů. Česká společnost vnímá pocitově každou nespravedlnost a proto je důležité oživit u občanů pocit spravedlnosti. Netýká se to pouze přerozdělování národního bohatství, ale i bojem proti šedé ekonomice, daňovým únikům či omezením korupce. V naší zemi se musí vyplatit pracovat a ne pobírat dávky. Ty mají sloužit jako sociální pomoc společnosti těm potřebným, ale zároveň musejí existovat motivační programy pro zaměstnávání nejohroženějších skupin obyvatel.

Kvalitní pro rodinná politika, dostupné bydlení pro mladá manželství, omezení nespravedlivých exekucí, spravedlivější a transparentnější narovnání vztahů s církvemi, podpora konkurenceschopnosti, včetně tolik potřebných změn ve vzdělávacím systému, postupné zvyšování minimální mzdy a pravidelná valorizace penzí se mohou stát základem pro tolik potřebnou stabilní společnost. Napomoci ekonomickému růstu může transparentní a efektivní čerpání evropských fondů, proexportní politika a snižování byrokratické zátěže pro podnikatele a živnostníky. Nicméně i naše firmy a podnikatelé si musejí uvědomit svoji spoluodpovědnost, například ve vzájemné sounáležitosti a sociální spravedlnosti.

Ano, zajisté existují vnější vlivy, které negativně a někdy i pozitivně ovlivní v tomto roce stabilitu naší země. Přesto největší díl odpovědnosti bude ležet na nás samých. Jako občané České republiky máme být na co hrdí a máme na co navázat. Naše země by měla podporovat budoucí generace, které převezmou pomyslný štafetový kolík k budoucnosti země. Zároveň by neměla zapomínat na starší generaci a zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb, zejména těch terénních. Tady je možnost rozšířit pracovní místa a zároveň zlepšit životní úroveň našich seniorů či hendikepovaných spoluobčanů. Chce to každodenně podněcovat aktivitu spoluobčanů, ať již ve svých zaměstnáních, tak v jejich činnosti k budování občanské společnosti. Každá aktivita je totiž vždy lepší než pasivita či nářky při sklenici piva.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR