Co brzdí zvyšování životní úrovně v naší zemi

Co brzdí zvyšování životní úrovně v naší zemi

05.11.2015 Opozice sice tvrdí, že není zásluhou současné vlády zvyšování zaměstnanosti a rychlý růst HDP. Ano, ekonomická krize pominula a nastalo období konjunktury, nicméně současné vládě nelze upřít podporu domácí spotřeby, podporu investic i exportu našich výrobků.

Tato aktivní politika přinesla již své ovoce v tom smyslu, že v České republice je dnes zaměstnáno nejvíce lidí od roku 1993 (70,5% práceschopných občanů). Zároveň roste počet podnikatelů se zaměstnanci a naopak ubývá drobných podnikatelů, kteří zaměstnávají sami sebe.

Problémem nejen naší země zůstává skutečnost, že další růst ekonomiky naráží na nedostatek kvalitní pracovní síly, zejména v technických oborech a odbornostech. Přitom přes značný pokles nezaměstnanosti evidují úřady práce přes 450 000 nezaměstnaných, přitom na trhu práce je volných 100 000 pracovních míst. To, že se nesetkává poptávka nabízených zaměstnání s nabídkou má podle mého názoru několik příčin. Tou první je problém vzdělávacího systému, který málo podporuje výuku učebních oborů či vzdělání studentů v technických oborech. Tou druhou je málo placená práce zejména ve službách či zkracování pracovních úvazků na úkor řadových zaměstnanců. Třetí příčinou je špatně vedená rekvalifikace nezaměstnaných a nepříliš efektivní kontrola. Podle statistik Úřadu práce ČR více jak třetina nezaměstnaných pracuje načerno.

Centrum ekonomických a tržních analýz nedávno zveřejnilo, že téměř 614 miliard korun pochází ze skrytých ekonomických transakcí, zejména ve službách. Za tyto peníze ze stínové ekonomiky by se mohlo vytvořit až 1,5 milionu nových pracovních míst se současnou průměrnou mzdou. Takže se ukazuje, že obrovským problémem je šedá ekonomika. Ministerstvo financí taktéž hovoří o nutnosti přijmout opatření, které povedou k lepšímu výběru daní a ke snížení "daňové optimalizace".

Obecně platí, že zvýšení zaměstnanosti přináší nejen snížení na straně sociálních dávek, ale že plní sociální a zdravotní fondy, přináší příjmy do státního a veřejných rozpočtů a podporuje spotřebu domácností. Sama Hospodářská komora uvedla, že potřebuje nové pracovníky, dokonce hovořila o možnosti zaměstnat až 5000 uprchlíků. Vláda na požadavky pracovního trhu zareagovala usnadněním vydávání pracovních povolení pro vybrané Ukrajince, kdy by chtěla přilákat především velmi kvalifikované techniky a inženýry. Já osobně bych zároveň podpořil takové typy rekvalifikací, které mají uplatnění v průmyslových a exportně zaměřených firmách.

Vláda postupně navyšuje minimální mzdu, zvyšuje platy státním zaměstnancům, učitelům, zdravotníkům a lékařům či příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům. Jsem toho názoru, že by měl i podnikatelský sektor v rámci stabilizace svých kmenových zaměstnanců postupně zvyšovat mzdy a platy tak, aby se s růstem ekonomiky zvyšovala i životní úroveň našich občanů. Zároveň je nutno změnit výpočet, respektive upravit valorizaci penzí s přihlédnutím ke spotřebnímu koši našich seniorů. Prostě proto, aby se růst život úrovně odrazil v rámci celospolečenské solidarity i na životní úrovni seniorů či zdravotně postižených. A v neposlední řadě je potřebné zlepšit podmínky pro zaměstnávání matek s dětmi či zvýšit pomoc lidem bez domova.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR