Chybí snadnější využití patentů

Chybí snadnější využití patentů

27.05.2015 Jako člen Podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku jsem se zúčastnil setkání se zástupci České hlavy.

Pro ty méně informované je Česká hlava největší český projekt na podporu vědy a výzkumu s 15.letou tradicí. Projekt má za cíl mimo jiné za cíl popularizovat vědu a výzkum. Setkání v zasedačce hospodářského výboru se zúčastnili členové Klubu českých hlav, který sdružuje nejvýznamnější české vědce a Klubu inovativních firem, který sdružuje české společnosti uplatňující výrazné inovace a výsledky výzkumu ve své výrobě. Hlavními tématy byla problematika transferu vědy do praxe, zlepšení financování a zlepšení podmínek pro inovační potenciál firem a fungování systému inovací.

Zároveň se dotkly vzdělávacího systému a vysokoškolského zákona, nedostatku techniků, konstruktérů a dělnických profesí nebo větší podpory zavádění inovací do praxe. Vzhledem k pozitivnímu přínosu společného setkání se všechny strany domluvily na pravidelném setkávání a výměně názorů. Z mého pohledu schází naší zemi systém státní podpory financování nových projektů, větší důraz na efektivitu vyhodnocování jednotlivých projektů v rámci vědy a výzkumu, snadnější využití patentů a průmyslových vzorů v českém průmyslu, vícezdrojové financování výzkumných center a užší spolupráce vysokých škol s podnikateli a českými firmami.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR