Čestná salva pro Josefa Valčíka

Čestná salva pro Josefa Valčíka

 03.11.2014  V neděli 2. listopadu uplynulo 100 let od narození Josefa Valčíka. Ve stejný den se v jeho rodné Smolině uskutečnil pietní akt, během kterého bylo vzpomenuto na jeho krátký, ale neobyčejný život. Josef Valčík se narodil 2. listopadu 1914 ve Smolině Janu a Veronice Valčíkovým. Učil se koželuhem u Julia Matyáše ve Valašských Kloboukách a následně pracoval ve firmě Baťa v Otrokovicích. Jako jeden z mnoha se nesmířil s okupací a odešel bojovat za vlast do zahraničí. Zúčastnil se tažení ve Francii. Později byl vybrán k plnění speciálních úkolů na území protektorátu. Byl účastníkem atentátu na Heydricha. Zemřel po hrdinném boji v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze dne 18. června 1942.

Josef Valčík položil život za svobodu naší vlasti. Rozhodli jsme se proto v den 100. výročí jeho narození na něj důstojně vzpomenout. I přes skromné možnosti se nám podařilo vtáhnout účastníky o mnoho let zpět. Zazněly hymny České a Slovenské republiky, skladba Ach synku, synku, Husitský chorál, a také skladba moravské vlastenecké písně nahrané ve 30. letech, která dodala pietnímu aktu toho pravého prvorepublikového ducha. Po minutě ticha klub vojenské historie provedl čestnou salvu. Bylo nám velikou ctí přečíst zdravici od prezidenta republiky Miloše Zemana, který vyzdvihl osobnost Josefa Valčíka a těch, kteří se účastnili domácího i zahraničního odboje. Dle pana prezidenta právě činy takových lidí pomohly k tomu, aby velmoci oduznali Mnichov 1938. Také účast tradičních vlasteneckých spolků a uniformovaných mladých mužů dodávalo celému aktu tradiční slavnostní podobu. Velký obdiv vyvolal krásný prvorepublikový sokolský prapor, který šel v čele průvodu s květinovými dary a poté stanul před pomníkem Josefa Valčíka. Vzpomínkového aktu se zúčastnili kromě organizátorských spolků Jižního Valašska a klubu vojenské historie Věrni zůstaneme také zástupci městských a obecních samospráv, Zlínského kraje, Klubu výsadkových veteránů Holešov, Sokola, Skautu, Orla, Sboru dobrovolných hasičů Smolina, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších. Velkou ctí nám bylo mezi sebou přivítat i příbuzné plk. Valčíka. Vedle Josefa Valčíka jsme vzpomněli také na plk. Josefa Balejku, který zemřel právě před 10 lety.

Chtěl bych za spolek Jižní Valašsko poděkovat všem, kteří se přišli na pietní akt podívat, a také děkuji za květinové dary. Byli jsme si vědomi, že termín akce nebyl ideální z důvodu dušiček, ale i přes to se našli lidé, kteří si čas našli a vzdali hold Josefu Valčíkovi.

Fotogalerie

 

Miroslav Maňas