Čerpání evropských peněz neohrožují Regionální operační programy, ale špatně fungující auditní systém ministerstva financí

Čerpání evropských peněz neohrožují Regionální operační programy, ale špatně fungující auditní systém ministerstva financí

Ministr financí Miroslav Kalousek ve svých posledních vyjádřeních vyvolává dojem, že celkové čerpání evropských peněz je ohroženo nedostatky regionálních operačních programů. ČSSD tuto dezinterpretaci jednoznačně odmítá.

Jak se ukazuje, právě Regionální operační programy jsou v čerpání evropských peněz mezi všemi operačními programy dlouhodobě nejúspěšnější, neboť právě v ROPech bylo certifikováno, tedy prošlo všemi kontrolami i ze strany Evropské komise, čerpání zhruba 38 % všech peněz, které jsou pro ROPy v programovém období 2007-2013 k dispozici. 

Jako problematické se naopak ukazují operační programy, které jsou spravovány jednotlivými ministerstvy, kdy například v Operačním programu Doprava je zastavena certifikace a ČR hrozí ztráta asi 30 miliard korun. Stejně fatální je například situace v resortu školství, kde v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost hrozí ztráty také v desítkách miliard korun.

Dalším zásadním problémem, který ohrožuje čerpání jako celek, je špatné fungování auditního systému, vedeného Kalouskovým ministerstvem financí, vůči němuž má Evropská komise největší výhrady.

Z toho jasně vyplývá, že ROPy nemohou ohrozit čerpání jako celek, jakkoli není vyloučeno, že může dojít k dílčím ztrátám. Za čerpání v převažující části peněz ale zodpovídá vláda prostřednictvím svých ministrů.

Sociální demokracie vnímá špatné čerpání evropských peněz jako závažný problém a opakovaně na tato pochybění vládu P. Nečase upozorňovala, opakovaně se snažila o problému jednat na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny tyto snahy byly ale vládními poslanci zablokovány.

ČSSD proto apeluje na ministra financí Kalouska, aby co nejrychleji prověřil všechny případy a projekty v ROP Střední Čechy, které považuje za sporné a přijal náležitá opatření k tomu, aby ČR nevyplatila peníze do pochybných projektů. Současně je nutné, aby ministr Kalousek co nejrychleji otevřel plynulé čerpání všech projektů v ROP Střední Čechy, o kterých není žádný spor a neblokoval tak další čerpání evropských peněz pro ČR.

 

PhDr. Vladimír Špidla

  • Mluvčí stínové vlády pro evropské záležitosti