Čerpání evropských dotací musí být prioritou pro vládu. Jakoukoliv

Čerpání evropských dotací musí být prioritou pro vládu. Jakoukoliv

31.07.2013 Podle Nejvyššího kontrolního úřadu hrozí, že Česká republika do konce roku 2013 nevyčerpá až dvě třetiny finančních prostředků z Evropské unie,pokud urychleně nedojde k zásadním změnám v systému čerpání dotací. Vyzývám proto současnou vládu, aby se hledání efektivního řešení stalo její prioritou. Pokud se tak nestane, miliardy eur propadnou. To by byla škoda v každé době, ale v současných obtížných ekonomických podmínkách je to doslova nehoráznost.

Vláda by se měla zaměřit na vyjednání podmínek pro ČR, které by umožnily prodloužení období čerpání prostředků. Současné pravidlo N+2, tedy že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do dvou let od přijetí tohoto závazku, které platí pro roky 2011–2013, je pro některé projekty šibeniční a je jednou z vážných příčin, které vedou k chybám v projektech. Například Slovensko a Rumunsko již prodloužení lhůty o rok dosáhly.
Prodloužení doby čerpání by napomohlo i možnosti využít peníze ze v současnosti pozastaveného programu ROP Severozápad. Jeho opětovné spuštění brzdil odmítavý postoj minulého vedení vlády podílet se na zaplacení korekcí, které byly vyměřeny za chyby v projektech. Stát odmítl nést svůj díl odpovědnosti, přitom sama Evropská komise činnost českého ministerstva financí jako kontrolního orgánu ve své zprávě za rok 2012 hrubě kritizovala. Dokonce v dohledu nad čerpáním peněz jsme skončili na posledním místě! Aktuální zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu k tomu dále uvádí, že selhání kontrolních úřadů je druhou nejvýznamnější
chybou při čerpání dotací.

Jako efektivní krok, který pomůže rychlejšímu čerpání prostředků a zabrání jejich propadnutí, vnímám možnost jejich realokace v rámci jednotlivých programů. Ovšem i toto závisí na vládě, jak bude úspěšně s Evropskou unií vyjednávat. V minulých letech se jasně ukázalo, že regionální operační programy finanční prostředky čerpají efektivněji než programy centrální. Zcela logicky se zde proto nabízí případná realokace z těchto centrálních programů, u kterých je již nyní jasné, že ani po prodloužení lhůty nedojde k pročerpání celé částky, do ROP, které se osvědčily.

Uplynulé období by také mělo být jasným ponaučením, jak by mělo (či spíše nemělo) vypadat čerpání prostředků v následujícím programovacím období. Nyní se nacházíme v klíčovém období,kdy se vyjednává s Evropskou unií o budoucnosti dotací a připravuje se Dohoda o partnerství, která specifikuje, jak bude Česká republika v 2014 až 2020 čerpat 20,5 miliardy eur, na které bude mít z EU nárok. Pozornost, kterou tomuto tématu musí věnovat nová (jakákoliv) vláda, musí proto být zásadní. 

 

Zdroj: Hospodářské noviny (31.7.2013)